Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations

- dr hab. Dariusz Tworzydło, dr Norbert Życzyński, mgr Marek Wajda

Artykuł jest zbiorem analiz przeprowadzonych w oparciu o literaturę przedmiotu i dane zgromadzone z wykorzystaniem metody desk research. Zaprezentowano w nim również wnioski z badań zrealizowanych metodą jakościową – techniką IDI podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Rzeszowie. W grupie respondentów znaleźli się przedstawiciele branży public relations, którzy współpracują z influencerami, a ponadto mają bogate doświadczenie w zakresie działań PR prowadzonych za pośrednictwem internetu. Celem artykułu jest ocena relacji jakie zachodzą w kontekście współpracy PR-owców z influencerami, a także określenie perspektyw zmian i potencjalnych trendów w tym zakresie.
Wśród kluczowych wniosków jakie uzyskano w toku przeprowadzonych badań odnajdujemy ten który wskazuje, iż wykorzystywanie do działań komunikacyjnych i promocyjnych influencerów jest określane w kategoriach zarówno szans dla branży public relations jak i zagrożeń. Aspekt zagrożeń jest jednak szczególnie istotny, bowiem mają one bezpośrednie przełożenie na powstające i utrwalające się kryzysy wizerunkowe. Ze względu na dużą swobodę działania influencerów połączoną z wiarą zleceniodawców w ich profesjonalizm, istnieje ryzyko pojawienia się działań, które nie tylko nie będą spełniały założeń kampanii promocyjnej, ale także mogą bezpośrednio uderzyć w wizerunek danego podmiotu.
Eksperci prognozują, iż wykorzystanie influencerów w promocji będzie także w najbliższym czasie trendem rosnącym, który utrwali się wśród rozwiązań szeroko wykorzystywanych w komunikowaniu z grupami docelowymi.

dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Warszawa, Polska — Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Exacto sp. z o.o. Autor ponad 230 publikacji naukowych, monografii, skryptów, artykułów oraz raportów badawczych. Były prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, a także członek Rady Etyki Public Relations. Doradca i konsultant.

dr Norbert Życzyński, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Rzeszów, Polska – prezes Zarządu COMMIT Polska Sp. z o.o., jest ekspertem w zakresie logistyki rozproszonymi sieciami sprzedaży, informatyzacji przedsiębiorstw i public relations. Jest certyfikowanym specjalistą Microsoft oraz IBM. Prowadzona przez niego spółka wchodzi w skład konsorcjum informatycznego zajmującego się produkcją, wdrożeniami oraz outsourcingiem nowoczesnych systemów wspomagania zarządzania. Brał udział we wdrożeniach prowadzonych dla policji, urzędów miast i gmin oraz rozbudowanych sieci sprzedaży takich jak Wojas, Ryłko, Recman, ZIBI, Inglot, Orange, T-Mobile, Vodafone i wiele innych. W 2015 roku obronił rozprawę doktorską w zakresie nauk ekonomicznych. Od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Dorobek naukowy oraz prowadzone badania naukowe dotyczą przede wszystkim logistycznego wsparcia dla rozproszonych sieci sprzedaży oraz obszaru Public Relations.

mgr Marek Wajda, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Warszawa, Polska – doktorant na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od przeszło 25 lat związany z mediami i public relations. W latach 1997-2001 dziennikarz i redaktor Gazety Wyborczej w Opolu. Od 2001 odpowiadał w Orange m.in. za wewnętrzny magazyn (dwukrotnie nagrodzony w konkursie Biuletynów Firmowych) oraz korporacyjnego bloga Orange (nagroda Złoty SPinacz oraz I II miejsce w konkursie Blogów Firmowych). Prekursor współprac z influencerami (nagrodzone m.in. Mixx Awards, Golden Arrow, Marka Przyjazna Blogerom). Od ub. r. Pracuje jako Public Relations Officer w Allegro.pl, gdzie odpowiada m.in. za media relations i brand journal MagazynAllegro.pl.

DOI: 10.2478/minib-2019-0007
Kontakt: dariusz(at)tworzydlo.pl, nzy(at)crm.commit.pl, wajda.marek(at)gmail.com
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 187
Pobrano: 187