Artykuły

Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem - ,
Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej -
Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych -
Geoinformacja formą promocji badań naukowych -
Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych -
Finansowanie marketingu w funduszach europejskich -
Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych -
Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej - ,
Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań -
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych -
Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe -
Marka uczelni we współczesnym świecie -
Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych -
Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia - , ,
Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu -
Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej -
Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem -
Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów -
Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych -
Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa -
Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich -
Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem -
Nowe technologie w public relations -
Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych -
Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych – możliwości i ograniczenia -
Komunikacja kreatywna w działaniach public relations -
Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych -
Lista recenzentów 2013
Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji -
Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji -
Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań - , , ,
Marketing usług opartych na wiedzy -
Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa -
Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych -
Pomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0 - ,
Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com - , , ,
Rozwój współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwami w kontekście komunikacji marketingowej -
System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym -
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych – wyzwanie współczesnych badań marketingowych -
Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać? - ,