Artykuły

Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw -
Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań -
Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki – w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG - , ,
Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce - ,
Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych -
Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej - ,
Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) - ,
Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki PIB - ,
Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych -
Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym – perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem - ,
Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej -
Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych -
Geoinformacja formą promocji badań naukowych -
Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych -
Finansowanie marketingu w funduszach europejskich -
Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych -
Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej - ,
Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań -
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych -
Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe -
Marka uczelni we współczesnym świecie -
Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych -
Budowanie wizerunku w sieci – możliwości i zagrożenia - , ,
Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu -
Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej -
Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem -
Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów -
Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych -
Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa -
Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich -
Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami naukowymi a przemysłem -
Nowe technologie w public relations -
Polskie publiczne uczelnie akademickie w mediach społecznościowych -
Praktyczne zastosowania analiz social media na potrzeby marketingu instytucji naukowych – możliwości i ograniczenia -
Komunikacja kreatywna w działaniach public relations -
Customer Relationship Management w instytucjach naukowych i badawczych -
Lista recenzentów 2013
Rola szkół wyższych w kształtowaniu kapitału intelektualnego w perspektywie marketingu innowacji -
Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji -
Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań - , , ,