Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej

- Tetyana Borova, Viktoriia Petrenko, Tetiana Ved, Vasyl Pyvovarov

Założenie, że kompetencje przekrojowe są coraz bardziej potrzebne, aby stawić czoła wyzwaniom stale zmieniającego się świata, dało początek pracom badającym rozwój kompetencji przekrojowych (TVC) studentów podczas ich studiów. Podejście to przemawia za osadzaniem w programach nauczania kompetencji przekrojowych, a także kompetencji zdrowotnych i kompetencji przedmiotowych. Przedstawione tu minibadanie jako pierwsze zakłada logiczny model integracji kompetencji przekrojowych w programach nauczania uczelni, uzupełniony o model jakościowy obejmujący 6 czynników związanych z kompetencjami przekrojowymi. Wykorzystane narzędzia do przekrojowej oceny kompetencji i samooceny zostały zastosowane w pilotażowym badaniu ankietowym małej grupy studentów wydziału zarządzania na lokalnym uniwersytecie. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają twierdzenie, że rozwój TVC studentów wymaga nowego paradygmatu edukacyjnego opartego na holistycznym podejściu do opartego na kompetencjach uczenia się, które obejmuje harmonijny rozwój TVC danej osoby i kompetencji przedmiotowych. Ponadto wyniki mogą służyć jako punkt odniesienia dla przyszłych badań nad kompetencjami przekrojowymi a w szczególności świadomością zdrowotną, a także nauczycielom i badaczom pokrewnych dziedzin.

Tetyana Borova Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University
of Economics, Ukraine — Head of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation. Her research interests include problems of education management, educational coaching, communication and its influence on staff professional development.

Prof Viktoriia Petrenko, PhD, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — PhD
in Pedagogical sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation. Her research interests include problems of didactics, educational theory and instructional design.

Tetiana Ved, PhD student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine — PhD
student in Pedagogical sciences of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation. Her research interests include problems of the transversal competence approach and future managers’ competences.

Vasiliy Pyvovarov, PhD, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine — Candidate of Philology,
Associate Professor of the Department of Cultural Studies. His research interests include problems of training of specialists according to the competence approach, language of law, modern issues of linguistics, development of universities.

DOI: 10.2478/minib-2021-0008
Kontakt: Tetyana.Borova@hneu.net, Viktoriia.Petrenko@m.hneu.edu.ua, tetyana.ved@hneu.net, v.pyvovarov@ukr.net
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2