Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji

- Chui Seong Lim, Kay Tze Hong, Siew Chin Wong, Louisa Hew Wei Yee

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki, opakowaniem i ceną na intencję zakupu pasty do zębów wśród młodych dorosłych w Malezji. Jak pokazują wcześniejsze badania, kraj pochodzenia nie powinien być traktowany jako pojedyncza wskazówka, ponieważ wyolbrzymia on efekt kraju pochodzenia. Niniejsze badanie ocenia wpływ efektu kraju pochodzenia na dobro o niskim stopniu zaangażowania (pastę do zębów). Teoria Wykorzystania Wskazówek została wykorzystana do wyjaśnienia, w jaki sposób konsument wykorzystuje wskazówki dotyczące produktu do oceny produktu przed podjęciem decyzji o zakupie. Dane z badania analizowane są za pomocą programu SmartPLS. Wyniki badania wykazały, że wszystkie zmienne wpływają na intencję zakupu pasty do zębów przez konsumenta. Analiza IPMA wykazała, że efekt interakcji kraju produkcji i świadomości marki są istotnymi czynnikami.

Lim Chui Seong, DBA — Faculty of Business, Economic and Accounting, Business Department. Her research interests are in the area of marketing, consumer’s behavior, e-commerce and social entrepreneurialship and management.
Doctor of Business Administration in Marketing from National University of Malaysia (UKM).

Hong Kay Tze, PhD — Faculty of Business and Law, School of Management and Marketing. She completed her PhD (Business Economics) in 2018, from University of Putra Malaysia. She has authored and co-authored many articles in refereed and professional journals including International Journal of Economics and Management, Review of Business Management, International Journal of Human Resource Studies and International Journal of Business and Society. Her research interests are in the area of marketing, consumer’s behavior, retailing and corporate social responsibility.
Doctor of Philosophy in Business Economics from University Putra Malaysia.

Wong Siew Chin, PhD — Faculty of Business, Economics and Accounting, HELP University, Malaysia. Her research interests are human resource development, career development and organizational behavior.
Currently, her research focuses on career development among public and private sectors employees.
Doctor of Philosophy in Human Resources Management from University Putra Malaysia.

DOI: 10.2478/minib-2021-0004
Kontakt: kaytze.hong@taylors.edu.my, sc.wong@help.edu.my, louisa439@hotmail.com
MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2