Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin

- Renata Barcikowska

Artykuł jest próbą przybliżenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce z uwzględnieniem zmian prawnych i organizacyjnych, które nastąpiły w tym sektorze nauki w latach 2016–2020. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy sieciowanie instytutów badawczych w Polsce jest odpowiednim modelem organizacyjnym dla funkcjonowania tych organizacji. We wstępie naszkicowano tło teoretyczne dotyczące analizy sieciowej oraz przedstawiono ogólne informacje o instytutach badawczych. Autorka prezentuje rozwiązania dotyczące sieciowania instytucji naukowych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Sieci POLTRIN i Łukasiewicz będą przykładem modeli łączenia instytutów badawczych w naszym kraju. Autorka dokona próby analizy działalności owych sieci z uwzględnieniem korzyści, jakie niosą powiązania sieciowe we współpracy z gospodarką. Metody badawcze zastosowane w pracy to analiza poznawcza materiałów źródłowych, studium przypadku, metoda komparacji, metoda bibliometryczna.

Renata Barcikowska, Ph.D., Railway Research Institute, Poland — is an Assistant Professor in the Centre for Coordination of Projects and International Cooperation of IK. In 2015 she received a Ph.D from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in the area of political sciences. Her dissertation was on Research Institutes in Poland — evaluation of their place and role in innovative politics in Poland in terms of membership in EU”. She also completed a postgraduate school of Public Relations at the SGH Warsaw School of Economics.

DOI: 10.2478/minib-2021-0002
Kontakt: RBarcikowska@ikolej.pl
MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 30
Pobrano: 30