Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE

- Liudmyla Shulhina, Hanna Zhaldak

W artykule została wskazana konieczność i pilność zredukowania przepaści pomiędzy prędkością technologicznego i humanitarnego rozwoju społeczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom spowodowanym przez niewystarczający poziom wyszkolenia użytkowników nowoczesnych technologii. Pokazano celowość wzmocnienia aspektu humanitarnego w procesie edukacyjnym. Bazując na metodzie badania merytorycznego „zza biurka”, zilustrowano niektóre ze strukturalnych i merytorycznych różnic pomiędzy dokumentami normatywnymi, wykazano pozytywny wpływ harmonizacji ustawodawstwa na polu edukacji, jak również rozwój standardów edukacyjnych na podstawie sformułowanych wartości osobowości przedstawionych w tych dokumentach. Poddano ocenie zespół moralnych i etycznych cech studentów i wykładowców z Ukrainy i z Polski. Ustalono względnie niski poziom obecności cech tworzących wartości reprezentantów ankietowanych grup. Ujawniono dodatnią i ujemną dynamikę różnych wskaźników. Dokonano oceny porównawczej badanych cech pomiędzy przedstawicielami Ukrainy i Polski. Podano wyjaśnienie zidentyfikowanych różnic.

Liudmyla Shulhina, Professor, Doctor of Economics, Professor of the Industrial Marketing Department at the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine — author of 321 publications (215 scientific and 106 educational-methodical), of which 3 monographs werepublished in Poland, 8 monographs consisting of 2–3 authors — in Ukraine, as well as 34 articles — inscientific publications of foreign countries (Poland, Estonia, Russia, Belarus, Slovakia, Bulgaria, CzechRepublic): 21 articles were published in English, 9 — in Polish and 4 — in Russian. Scientific supervisor of8 postdoctoral students, who successfully protected their theses and are PhD now. Academic Coordinator ofthe Project „European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine”, No 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

Hanna Zhaldak, PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department at the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine — author of 67 publications, of which 2 monographs, as well as 10 articles — in scientificpublications of foreign countries (Poland, Russia, Bulgaria, Czech Republic): 7 articles were published inEnglish, 3 — in Russian. Participant of the Project „European business models: transformation, harmonizationand implementation in Ukraine”, No 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

DOI: 10.2478/minib-2020-0028
Kontakt: shulm@ukr.net , ann17@i.ua 
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 53
Pobrano: 53