Rada Naukowa

 • dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. nadzw., Politechnika Łódzka, Polska
 • prof. George J.Avlonitis, Ateński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, Grecja
 • prof. zw. dr hab. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
 • dr hab. Anna Drapińska, Politechnika Gdańska, Polska
 • dr Marcin Gębarowski, Politechnika Rzeszowska, Polska
 • prof. dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • prof. Hakan Hakansson, Norwegian Business School w Oslo, Norwegia
 • dr Jadranka Jezeršek Turnes, PoliMaT Center of Excellence Polimer Materiale &Technologies, Lubljana, Słowenia
 • prof. dr. Petra Morschheuser, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy
 • prof. dr Đurđana Ozretić Došen, Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
 • prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • prof. dr. Joern Redler, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy
 • prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – Przewodniczący
 • prof. dr Dindayal Swain, Międzynarodowy Instytut Zarządzania, Indie
 • dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. nadzw., Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
 • dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Polska