Znaczenie kraju pochodzenia dla decyzji zakupowych w przypadkach różnych kategorii produktów

- prof. nadzw. dr Zoran Krupka, mgr Darija Arežina


Kraj pochodzenia stanowi istotny czynnik w procesie oceny produktu, jak też istotny czynnik dla decyzji zakupowej. Waga tego czynnika zależy od ilości informacji na temat produktu i jego kategorii, którą posiadają. Niniejsza praca zgłębia wagę kraju pochodzenia w procesie decyzyjnym dla trzech różnych kategorii: wysokie ryzyko i wysoki poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (samochód), średnie ryzyko i średni poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (telewizor) oraz niskie ryzyko i niski poziom zaangażowania konsumenta w proces zakupowy (wyroby cukiernicze). Ponadto, niniejsza praca bada wagę kraju wytworzenia dla procesu podejmowania decyzji zakupowej w odniesieniu do wagi kraju pochodzenia. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 215 respondentów z Belgii i Chorwacji. Wyniki badania pokazały, że kraj pochodzenia jest ważny tylko w przypadku zakupu samochodu, ale nie w przypadku telewizorów i wyrobów cukierniczych. Badanie wykazało, że we wszystkich kategoriach produktów kraj pochodzenia jest bardziej istotny w procesie decyzyjnym, niż kraj wytworzenia.

prof. nadzw. dr Zoran Krupka, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja – jest adiunktem na Wydziale Ekonomii i Biznesu. Jego obszary zainteresowania to międzynarodowy marketing, strategie internacjonalizacji, zarządzanie marką, kraj pochodzenia oraz planowanie marketingu. Do tej pory wydał ponad 30 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest członkiem EMAC i AMA.

mgr Darija Arežina, Dassault Systemes 3DEXCITE, Belgia – MA z marketingu, obecnie praacuje jako kierownik projektu i menedżer produktu.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.02
Kontakt: zkrupka(at)efzg.hr 
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6