Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą – opinie młodych polskich potencjalnych pracowników

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Przedstawiono w nim zagadnienia związane ze znaczeniem skojarzeń z uczelnią w roli pracodawcy wśród pracowników reprezentujących zewnętrzny rynek pracy. W części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu zarządzania wizerunkiem, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o wyniki tej analizy wskazano na kluczową rolę skojarzeń z pracodawcą, jakie mają z nim potencjalni pracownicy, w procesie kreowania wizerunku pracodawcy jako wspaniałego miejsca pracy. Podkreślono, że prezentowane w literaturze przedmiotu rozważania z tego zakresu nie odnoszą się do uczelni jako pracodawcy. Można zatem mówić o występowaniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dlatego w artykule podjęto próbę osiągnięcia m. in. celów, do jakich należy zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako pracodawcą, określenie zachodzących w nich zmian oraz dokonanie ich pogrupowania. Do przygotowania części empirycznej zastosowano metodę badania ankietowego (zebranie danych pierwotnych) oraz metody analizy ilościowej (w tym analizy ocen średnich i analizy porównawczej). Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczne pogorszenie skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą w 2018 roku w porównaniu z 2016 rokiem. Świadczy o tym m. in. wzrost wartości ocen średnich w przypadku aż 5 negatywnych skojarzeń, przy jednoczesnym zauważalnym spadku wartości ocen średnich części skojarzeń pozytywnych.

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

dr Anna Goliszek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska – socjolog, wykładowca Katedry Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: socjologia organizacji i zarządzania, a szczególnie problematyka kultury organizacyjnej, komunikacja w biznesie, inwentyka, psychologia społeczna.
DOI: 10.14611/minib.28.06.2018.01
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2018, Vol. 28, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →