Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii

- Professor Luminiţa Pistol, Rocsana Bucea-Manea-Ţoniş PhD., Radu Bucea-Manea-Ţoniş PhD.

Artykuł bada obecną sytuację gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Rumunii oraz przydatność technologii chmury obliczeniowej w procesie zrównoważonych otwartych innowacji. Badanie opiera się na koncepcji łańcucha dostaw przystosowanego do potrzeb MŚP, na modelu innowacji w środowisku sieci biznesu oraz na modelu drzewa decyzyjnego opracowanego dla realiów MŚP przy uruchamianiu nowego projektu. Tezy przedstawione w artykule mogą posłużyć do nakreślenia nowych ram ekonomiki chmury obliczeniowej.

prof. Luminiţa Pistol, Uniwersytet Spiru Haret w Bukareszcie, Rumunia.  Prorektor Uniwersytetu Spiru Haret w Bukareszcie, w latach 2010-2015 byłą Dziekanem Wydziału Marketingu i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w latach 2007-2010 Kierownikiem Działu Marketingu i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Dyrektorem Marketingu i Public Relations w Biznesie. Prowadziła zajęcia z zakresu przywództwa, zarządzania jakością i badań naukowych. Jest profesorem Uniwersytetu Spiru Haret w Bukareszcie i wykładowcą akademickim z zakresu technik marketingowych i współpracy gospodarczej, negocjacji handlowych i zwyczajów protokolarnych, podstaw handlu oraz gospodarki międzynarodowej. Była członkiem komisji studiów doktoranckich, przewodniczącą komisji studiów doktoranckich i licencjackich. Jest członkiem Towarzystwa Doskonałości Biznesowej.

dr Rocsana Bucea-Manea-Ţoniş Uniwersytet Spiru Haret w Bukareszcie, Rumunia – Wykładowca na Uniwersytecie Spiru Haret w Bukareszcie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Jest nauczycielem akademickim z zakresu webmarketingu i symulacji marketingowych, twórcą stron internetowych dla Działu Badań Uniwersytetu Spiru Haret. Jest członkiem Towarzystwa Doskonałości Biznesowej.

dr Radu Bucea-Manea-Ţoniş Uniwersytet Hyperion w Bukareszcie, Rumunia – Jest doktorem w dziedzinie informatyki i cybernetyki ekonomicznej. Wykładowcą Uniwersytetu Hyperion w Bukareszcie, Wydział Nauk Ekonomicznych. Prowadzi wykłady z zakresu finansowych systemów informacyjnych, informacyjnych systemów wspomagania decyzji, audytu systemów informacyjnych, podstaw informatyki.

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.07
Kontakt: luminita_pistol(at)yahoo.com, rocsense39(at)yahoo.com, radub_m(at)yahoo.com
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7