Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów

- Michał Prorok, Izabela Kosicka

Celem artykułu jest konceptualizacja Design Thinking oraz wskazanie na zastosowanie tej metody w zarządzaniu doświadczeniami klientów (ang. customer experience management — CEM), umiejscowienie wykorzystywania metody Design Thinking w procesach zarządzania doświadczeniami klientów oraz przedstawienie jej praktycznego zastosowania na przykładzie studium przypadku przedsiębiorstwa z branży finansowej — ubezpieczyciela należności handlowych, Euler Hermes Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Niniejszy artykuł jest próbą wskazania możliwych do zastosowania elementów procesu Design Thinking i narzędzi oraz ich punktów styku z częściami składowymi procesu zarządzania doświadczeniami klientów.

Michał Prorok — PhD Student at the SGH Warsaw School of Economics and Customer Experience Manager at TEB Akademia. His research interests cover customer experience and customer experience management.

Izabela Kosicka — Customer Experience Manager, passionate in creating outstanding customer experiences in all touchpoints within the financial industry (B2B, B2C). Her professional mission is to enhance constant change and professionalization of both products and services for consumers.

DOI: 10.2478/minib-2021-0020
Kontakt: mp60609@doktorant.sgh.waw.pl, izabela.kosicka@eulerhermes.com
MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →