Zarządzanie siecią organizacyjną – nowa jakość w strategicznym zarządzaniu jednostkami badawczo-rozwojowymi

- Joanna Bilecka


Organizacje rynkowe stosują wielokanałową komunikację z klientami, analizują i wykorzystują sygnały od klientów oraz wiedzę swojego ekosystemu, aby wspierać rozwój produktów i usług. Podobnie wiodące firmy zarządzają relacjami z pracownikami. Jest to szczególnie korzystne w organizacjach zatrudniających pracowników wiedzy. Pracownicy realizując cele, wskutek interakcji z klientami i wewnętrznych ograniczeń, obok formalnej struktury organizacyjnej tworzą spontanicznie sieć „szybkiego reagowania”. Dzięki analizie sieci wewnętrznych relacji i wizualizacji danych w platformach on-line organizacje mogą badać sposoby pracy i współpracy zespołów oraz zachowania pracowników. Analiza sieci organizacyjnych (ONA – Organizational Network Analysis) to nowa dziedzina, która dostarcza strategiczną wiedzę – o współpracy w organizacji, roli jej jednostek i poszczególnych pracowników, alokacji zasobów, potencjale relacyjnym i barierach rozwoju. Wizualizacja sieci relacji udostępniona on-line pracownikom ułatwia im poznanie organizacji i realizację zadań, dostarczając m.in. informacje o osobach o podobnej lub potrzebnej pracownikom wiedzy, współpracy ludzi i zespołów, przepływie informacji, wiedzy, decyzji. Analiza sieci organizacyjnych służy diagnozie organizacji i prowadzeniu stałych procesów HR np. kodyfikacji wiedzy, identyfikacji talentów, organizacji szkoleń i rozwoju, dostarczanych do podejmowania decyzji oraz zarządzania komunikacją i wiedzą. Na przykładzie polskiej partycypacyjnej platformy „Mapa organizacji” autorka pokazuje, jak można gromadzić i wykorzystywać analityczne dane w celu optymalnego zarządzania talentami w organizacji. Do platformy zaczytywane są dane o formalnej strukturze takie jak; przynależność do jednostki organizacyjnej, stanowisko, poziom w hierarchii, podległość służbowa, staż, lokalizacja miejsca pracy. Każdemu uczestnikowi zadawane są pytania o relacje współpracy, przepływu wiedzy i/lub decyzji. Dzięki analizie i wizualizacji tych danych, w sieci można wskazać pracowników o różnych profilach np. źródła wiedzy dziedzinowej, talenty organizacyjne i projektowe, brokerów informacji, liderów opinii lub np. różne style funkcjonowania menedżerów. Obserwując i mierząc współpracę w zespołach i pomiędzy nimi można planować i monitorować efekty działań usprawniających komunikację i współpracę oraz skutecznie zarządzać wiedzą i zmianą np. lokalizować i neutralizować silosy. Aplikacja pozwala właścicielom biznesowym i zespołom HR prowadzić procesy tzw. „miękkiego HR” z wykorzystaniem analitycznych danych m.in.: wdrażać do pracy nowych pracowników, uruchamiać wewnętrzną mobilność, rekrutację i sukcesje, identyfikować pracowników potencjalnie zagrożonych odejściem, trenerów wewnętrznych i mentorów, organizować szkolenia wewnętrzne, rozwijać współpracę tam gdzie jej brak i ograniczać jej nadmiar, budować communities of practice i zespoły projektowe. Zarządzanie siecią organizacyjną znacznie ułatwia przedsiębiorstwom i szefom działów R&D budowanie kultury otwartości i dzielenia się wiedzą, rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz poprawę elastyczności organizacji.

mgr Joanna Bilecka, Network Perspective Sp. z o.o., Polska — konsultant narzędzia Mapa organizacji, facylitator, mediator. Z pasją używa innowacyjnych technologii w pracy nad relacjami, komunikacją, kulturą organizacyjną, efektywnością i rozwojem organizacji. Dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyła na stanowiskach menedżerskich w HR m.in. w Orange, E&Y, Banku Austria-Creditanstalt i w Grupie CreditAgricole. Jest inżynierem (materiały dla energetyki i lotnictwa), absolwentką Politechniki Warszawskiej i Szkoły Biznesu PW (Akademia Psychologii Przywództwa) oraz studiów podyplomowych w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (Kompetencje pracowników) i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Facylitator organizacji). Prowadzi także działalność pod marką SERUM (www.serumhr.pl). Autorka artykułów z dziedziny zarządzania ludźmi i organizacją. Współzałożycielka think tanku HR Influencers, promuje zarządzanie oparte na wartościach.

DOI: 10.14611/minib.27.03.2018.01

Kontakt: joanna(at)mapaorganizacji.pl

MINIB, 2018, Vol. 27, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9