Zarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami

- prof. dr Petra Morschheuser, prof. dr Joern Redler

Zarządzanie reputacją zajmuje się ustanawianiem, podtrzymywaniem i wzmacnianiem pozytywnej reputacji przedmiotu w celu budowania zaufania, zaangażowania i trwałych powiązań. Pozytywna reputacja jest uznawana za znaczącą część niematerialnych aktywów firm, w związku z tym, że wnosi wkład do budowania ich wartości. Reputacja i zarządzanie reputacją są zatem dobrze ugruntowanymi perspektywami w teorii marketingu. Niniejsza praca bada reputację w odniesieniu do spraw organizacji naukowych. W oparciu o konwencjonalne (marketing komercyjny) modele zarządzania reputacją i ustalone cechy organizacji naukowych, stworzona została zmodyfikowana struktura nazwie Model Reputacji Organizacji Naukowych (MRON). W związku z tym, że ten model w szerokim zakresie spełnia specyficzne wymogi tego rodzaju organizacji, będzie on przydatny do prowadzenia złożonego marketing organizacji naukowych. Używając struktury MRON organizacje naukowe będą w stanie zrozumieć tworzenie własnej reputacji w bardziej wszechstronny sposób i będą w stanie ulepszyć swoje procesy zarządzania związane z reputacją. Struktura ta została bliżej zilustrowana i zbadana na przykładzie DHBW, unikalnego niemieckiego państwowego uniwersytetu kooperacyjnego – nakreślono zależności między zachowaniami interesariuszy, oraz integrację wielopoziomowych działań marketingowych, zademonstrowano główne wpływy na reputację.

prof. dr. Petra Morschheuser, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy jest profesor strategicznego zarządzania biznesem i kontrolingu oraz kierownikiem programu w zakresie zarządzania biznesowego i zarządzania/handle detalicznego. Studiowała administrację biznesową, zarządzanie i edukację biznesową w Saarbruecken i Norymberdze. Po uzyskaniu dyplomu z nauk o biznesie (1994), pracowała jako adiunkt i doktorantka na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Norymberdze (Kierownik Informatyki Biznesowej 1994-1998). Od 1998 pełniła różne kierownicze funkcje w zarządzaniu strategicznym i inwestycyjnym, np. Quelle, Ergo direct, miasto Norymberga a w 2002 została współzałożycielką firmy konsultingowej. Od 2010 jest profesorem na uniwersytecie Cooperative State University Baden-Wuerttemberg w Mosbach. W 2012 została wyróżniona jako Członek Honorowy Innowacji w Szkolnictwie Wyższym Stiftung Baden-Wuerttemberg.

prof. dr. Joern Redler, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy jest profesorem marketing i zarządzania sprzedażą detaliczną. W tejże instytucji jest także kierownikiem programu z zakresu biznesowej administracji/marketingu. Jego główne zainteresowania to zarządzania marką, zarządzanie sklepem i organizacyjna mikropolityka. Napisał kilkadziesiąt publikacji z zakresu zarządzania marką i zarządzania komunikacją. Jest wpółredaktorem książki zatytułowanej “Corporate Brand Management” i pracuje jako recenzent regionalnych konferencji EMAC. Jest członkiem Europejskiej Akademii Marketingu (związku niemieckich profesorów marketing stosowanego) oraz Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens (Grupa badawcza efektów marki).

DOI: 10.14611/minib.18.04.2015.01

Kontakt: petra.morschheuser(at)mosbach.dhbw.de, joern.redler(at)mosbach.dhbw.de

MINIB, 2015, Vol. 18, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →