Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych

- mgr Agnieszka Chwiałkowska

Celem artykułu jest zatem przedstawienie przykładów tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie z kryzysem wykorzystując do tego celu obecność w mediach społecznościowych. Opisane zostały ponadto przykłady przedsiębiorstw, które nie wykorzystały potencjału tkwiącego w platformach społecznościowych i zignorowały siłę oddziaływania wirtualnych społeczności. Pozwoli to na stworzenie na tej podstawie swoistego kodeksu dobrych praktyk dla zarządzania kryzysem z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą obserwacji uczestniczącej, pozwalającej na zrozumienie specyfiki działania oraz zasad obowiązujących w danych społecznościach internetowych dzięki ich obserwowaniu przez autorkę od wewnątrz. Ponadto w artykule wykorzystano źródła wtórne.

mgr Agnieszka Chwiałkowska – jest studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się problematyką związaną z marketingiem mediów społecznościowych. Odbyła studia zagraniczne na Upper Austria University of Applied Sciences w Austrii oraz LAUREA University of Applied Sciences w Finlandii. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień CRM, marketingu mediów społecznościowych, employer brandingu jak również zarządzania międzykulturowego.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →