Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe a ich Narodowe Systemy Innowacji: przypadek Polski i Meksyku

- prof. Edgar J. Saucedo-Acosta, prof. María Teresa Montalvo Romero, prof. Luis Fernando Villafuerte Valdés

Narodowy System Innowacji napędza tworzenie nowej wiedzy i wzrost gospodarczy. Wpływy innowacji na Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe były badane oddzielnie. Jednakże, do tej pory nikt nie przeprowadził badania komparatywnego między tymi typami gospodarek, które pozwala nam wiedzieć który rodzaj gospodarki generuje najlepsze warunki dla innowacji. Celem niniejszej pracy jest porównanie kraju o Zależnej Gospodarce Rynkowej (Polska) z krajem o Hierarchicznej Gospodarce Rynkowej (Meksyk) w odniesieniu do ich Narodowych Systemów Innowacji. Żeby to osiągnąć, przeprowadzimy badanie komparatywne ze wskaźnikami powiązanymi z koncepcją Narodowych Systemów Innowacji: elementami, związkami i produktami. Wyniki pokazują, że Polska ma bardziej rozwinięty Narodowy System Innowacji niż Meksyk, w związku z tym, że kilka wskaźników tego europejskiego kraju jest wyższych niż wskaźniki kraju z Ameryki Łacińskiej.

prof. Edgar J. Saucedo-Acosta, University of Veracruz, Meksyk – ekonomista, wykładowca na University of Veracruz, na Wydziale Zarządzania i Rachunkowości oraz Wydziale Ekonomii, w Instytucie Ekonomii i Badań Społecznych. Do jego publikacji należy kilka artykułów badawczych poddanych recenzji naukowej, jak też książki o międzynarodowej ekonomii, instytucjach i odmianach kapitalizmu.

prof. María Teresa Montalvo Romero, University of Veracruz, Meksyk – prawnik, nauczyciel na Wydziale nauk społecznych i administracyjnych oraz na Wydziale Prawa. Badania w obszarze prawa gospodarczego, różne publikacje na temat globalizacji, międzynarodowych układach dotyczących spraw gospodarczych i własności intelektualnej.

prof. Luis Fernando Villafuerte Valdés, University of Veracruz, Meksyk – socjolog, wykładowca na University of Veracruz, na Wydziale Zarządzania i Rachunkowości oraz na Wydziale Nauk Społecznych i Administracyjnych. Do jego publikacji należy kilka recenzowanych naukowo artykułów badawczych, jak też książki o działaniach publicznych, społecznej partycypacji i współczesnych teoriach demokratycznych.

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.09
Kontakt: esaucedo(at)uv.mx, tmontalvo(at)uv.mx, fvillafuertev(at)hotmail.com
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →