Wymogi edytorskie

 1. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: minib@ilot.edu.pl w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5.

  Długość artykułu nie może przekraczać arkusza wydawniczego czyli 40 000 znaków (ze spacjami). 
   
  Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

   1. tytuł w językach polskim i angielskim,
   2. nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu),
   3. streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim,
   4. 5-7 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,
   5. tekst (podzielony śródtytułami),
   6. przypisy wg standardów APA,
   7. bibliografię,
   8. krótki biogram autora / biogramy autorów.
 2. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako Microsoft Office Word 2007 (docx lub doc) oraz do kontroli jako Adobe Acrobat Document (pdf).
 3. Zdjęcia, grafiki, tabele, wykresy powinny być dołączone w oddzielnych plikach w wysokiej rozdzielczości. Nazwy plików powinny odpowiadać odnośnikom w tekście.

 

MINIB_Opisy bibliograficzne w standardzie APA

 

MINIB_Opisy bibliograficzne w standardzie APA