Wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej we wprowadzaniu na rynek nowej marki. Case study Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa.

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór, mgr Mateusz Dulewski

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM) łączy różnorodne narzędzia marketingowe w celu zapewnienia przejrzystości, spójności i maksymalizacji wpływu komunikacyjnego. Ten, z założenia dwustronny, kontrolowany przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej kontrahentami pozwala na kreowanie spójnego kontekstu przekazywanych komunikatów, co wpływa na wizerunek oraz efektywne pozycjonowanie marki. Dobór właściwych narzędzi ZKM zależy nie tylko od grupy docelowych odbiorców, ale jest różny w różnych fazach cyklu życia produktu czy usługi.
W artykule omówiono doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa we wprowadzaniu na polski rynek całkowicie nowej usługi pod nazwą Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa. Eko Patrol GIG to nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza, wprowadzone w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego. Mobilne laboratorium umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń. Podstawowym celem ZKM w tym przypadku była nie tylko oferta rynkowa, ale przede wszystkim stworzenie wyróżniającej identyfikacji wizualnej i rozpoznawalności marki. Artykuł opisuje pełen zakres zastosowanych narzędzi oraz uzyskane efekty marketingowe.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – w swojej pracy zawodowej zajmuje się badaniem społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autorka i współautorka książek na temat społecznej odpowiedzialności, publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Nagrodzona w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace doktorskie dotyczące problematyki pracy i polityki społecznej. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Członek zespołu ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Publicystka w prasie branżowej. Wykładowca akademicki.

mgr Mateusz Dulewski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – absolwent studiów MBA Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych przy współpracy z Erasmus University Rotterdam. Posiada rozległe doświadczenia zdobyte na stanowiskach kierowniczych we wdrażaniu, marketingu i sprzedaży nowych produktów. Od kilkunastu lat aktywnie realizuje się zawodowo w branży energetycznej, surowcowej, budowlanej oraz TSL.

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.04
Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu, m.dulewski(at)gig.eu
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Słowa kluczowe: , , ,
Downloads: 5
Pobrano: 5