Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych

- dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań młodych konsumentów w kontekście wykorzystania w procesie podejmowania decyzji zakupowych wybranych serwisów społecznościowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że media społecznościowe stanowią nieodłączną część niemalże każdego etapu procesu decyzyjnego. Treści publikowane w mediach społecznościowych nie tylko generują potrzeby u młodych konsumentów, skłaniając ich do zakupów nieplanowanych, ale także stanowią ważne źródło inspiracji na etapie poszukiwania alternatyw zaspokojenia potrzeb. Dodatkowo media społecznościowe stanowią cenne źródło informacji o produktach oraz miejsce wyrażania opinii i dzielenia się doświadczeniami zakupowymi. W artykule przedstawiono definicję oraz klasyfikację mediów społecznościowych oraz aktualne dane dotyczące młodych konsumentów jako segmentu runku. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu wybranych portali społecznościowych na zachowania młodych konsumentów na przykładzie rynku odzieżowego.

dr inż. Magda Stachowiak-Krzyżan, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – asystent w Katedrze Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: zachowania konsumentów, marketing społecznościowy, komunikacja marketingowa oraz rynek odzieżowy w social media. Prowadzi zajęcia z Podstaw Marketingu, Zachowań konsumentów, Zarządzania Produktem i Marketingu usług.

DOI: 10.2478/minib-2019-0005
Kontakt: magda.stachowiak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8