Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej

- mgr Aneta Olejniczak, mgr Darko Tomorad

aneta olejniczak Darko TomoradProblematyka oceny działalności marketingowej w każdej instytucji najczęściej dotyczy komunikacji marketingowej, a więc działalności promocyjnej firmy. Mając na uwadze pomiar efektów skuteczności komunikacji marketingowej możemy wykorzystać wiele narzędzi-wskaźników, które pozwolą nam śledzić postępy i dokonać oceny skuteczności komunikacji marketingowej prowadzonej przez instytucję. Mając na celu realizację skutecznej strategii marketingowej musimy być w stanie mierzyć nasz sukces. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych wskaźników oceny skuteczności komunikacji marketingowej. Przytoczone wskaźniki są powszechnie wykorzystywane. Zdaniem autorów każda instytucja powinna stworzyć swój zestaw wskaźników, dzięki którym efekty jej działań będą najlepiej zmierzone.

mgr Aneta Olejniczak, Instytut Lotnictwa, Polska — magister ekonomii, specjalista z zakresu marketingu, logistyki i bankowości.  Kieruje działaniami public relations oraz marketingu wewnątrzorganizacyjnego Instytutu Lotnictwa. Jej zainteresowania dotyczą zarówno tematyki marketingu, zarządzania czasem, jak i psychologii. Jest kierownikiem Biura Konferencji Instytutu Lotnictwa.

mgr Darko Tomorad, Tridea, Chorwacja – politolog, dyrektor i współwłaściciel agencji public relations Tridea Ltd. Trener komunikacji, specjalizuje mediów i wystąpień publicznych. Były dziennikarz i badacz naukowy Wydziału Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Od 2007 roku zajmuje się public relations dla różnych klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jest ekspertem komunikacji w międzynarodowych projektach, współfinansowanych przez Unię Europejską i Bank Światowy. Obszary jego specjalizacji obejmują, m.in.: komunikację kryzysową, projektowanie i realizację kampanii promocyjnych i edukacyjnych, komunikację strategiczną i korporacyjną oraz PR produktu i marki.

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.04

Kontakt: Aneta.Olejniczak(at)ilot.edu.pl

MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9