Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0

- mgr Wojciech Łukowski

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ewolucja postępująca w obszarze technologii informatycznych zmieniła nasz świat. Podobnym zmianom uległa też cała branża marketingowa. Obecnie internet, czyli przełomowe dokonanie będące wynikiem ewolucji technologii informacyjnych, integrowany jest w działania marketingowe. Dzięki temu jesteśmy świadkami nowej generacji tych działań, nazwanej erą Marketingu 4.0. Jest ona pilne potrzebna, gdyż w obecnych czasach klienci wymagają czegoś więcej niż tylko produktów, które spełnią ich podstawowe potrzeby, zaspokoją pragnienia i uciszą niepokoje. Klienci poszukują teraz produktów, dzięki którym zrealizują swoją kreatywność i odnajdą wartości zdefiniowane przez Marketing 3.0, z tym, że chcą oni móc stawać się częścią produktu, tj. współuczestniczyć i wchodzić w interakcje z produktem, a następnie korzystając z technologii informacyjnych – dzielić się swoimi doświadczeniami i sprawdzać, czy produkt rzeczywiście wypełnia to, co obiecywał. Dlatego też marketing nie koncentruje się już na produkcie – zresztą podobnie jak internet, który już nie koncentruje się na danych. W tej chwili zarówno marketing, jak i internet, skupiają się na klientach i wzmacniają interakcje między klientem a produktem, a przy tym opierają się na wartościach użytkowników i oferują im więcej danych. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe elementy Marketingu 4.0., omawia jego związek z ideą Marketingu 3.0 oraz objaśnia w jakim stopniu marketing najnowszej generacji jest rozszerzeniem idei Marketingu 3.0. Na koniec zaprezentowano niektóre przykłady technologii z obszaru Internetu rzeczy, dzięki którym możliwa jest interakcja użytkownika z produktami i internetem.

mgr Wojciech Łukowski, Instytut Lotnictwa, Polska – dyrektor pionu marketingu Instytutu Lotnictwa, ekspert w zakresie zarządzania marketingowego. Wykładowca i promotor prac dyplomowych na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania marketingowego i public relations, autor kilkunastu artykułów w czasopismach branżowych i naukowych. Trener w zakresie wizerunku, zarządzania kryzysowego w public relations oraz marketingu marki. Twórca i zarządzający krajowymi i międzynarodowymi kampaniami marketingowymi dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.09
Kontakt: wojciech.lukowski(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 5
Pobrano: 5