Wizerunek instytucji badawczej jako istotny element w kształtowaniu poziomu konkurencyjności organizacji

- mgr inż. Witold Świeczak

Zasadniczym celem publikacji jest zdefiniowanie czynników i procesów, które mają wpływ na efektywny przebieg działań podejmowanych wokół budowania pozytywnego wizerunku organizacji. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Coraz powszechniej we wnioskach z kolejnych badań pojawia się diagnoza, że odbiorca w swoich decyzjach zakupowych kieruje się opinią na temat danego produktu czy usługi, jaka dociera do niego wszystkimi dostępnymi kanałami dystrybucji treści. Te same badania potwierdzają także fakt, że integralną cechą gospodarki opartej na wiedzy jest stopień udziału aktywów niematerialnych w kształtowaniu pozycji organizacji (marka, reputacja). Niezahamowany przyrost  konkurencji powoduje, że do odbiorców generowana jest coraz większa oferta reklamowa efektem czego pojawia się większy niż dotychczas problem wyróżnienia organizacji na tle innych graczy obecnych na rynku. Sposobem na zaakcentowania obecności organizacji w zmieniającym się otoczeniu są działania w kierunku tworzenia jej pozytywnego wizerunku i kształtowania korzystnych (wartościowych) opinii o organizacji. Dobór odpowiedniej koncepcji wizerunkowej do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego w zakresie  konkurowania czy upodobań odbiorców wymaga efektywnej reakcji na ich doświadczenia zarówno te w wymiarze poznawczym, emocjonalnym czy behawioralnym. W przypadku gdy są one pozytywne, przyczyniają się do budowania korzystnego nastawienia odbiorców, a to z kolei staje się bodźcem w kształtowaniu dobrego wizerunku organizacji.

mgr inż. Witold Świeczak, Instytut Lotnictwa, Polska — absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, kierunek Ochrona Środowiska. Pracuje w Instytucie Lotnictwa, w pionie marketingu na stanowisku kierownika projektu. Zajmuje się analizą rynku badawczego i sektora lotniczego. Specjalizuje się w inbound, content i lead marketingu. Ponadto kieruje działaniami guerilla i ambient marketingu oraz działalnością charytatywną i sponsoringową Instytutu Lotnictwa. Odpowiada za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych oraz kuratorem plenerowych wystaw historycznych i lotniczych. Autor trzytomowej monografii historycznej „Lotniczy spacer po Warszawie” oraz współautor albumu „Szkice przed startem. Rysunki Jana Sęka”.

DOI: 10.14611/minib.24.06.2017.03
Kontakt: witold.swieczak(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2017, Vol. 24, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →