Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej

- mgr Natalia Osica

Głównym celem poniższego tekstu jest zmotywowanie polskich jednostek badawczych do tego, aby w swoich działaniach zewnętrznych uwzględniły dziennikarzy – jedną z kluczowych grup odbiorców zapewniających prestiż i dotarcie do różnych adresatów. W opinii autorki jednym z podstawowych sposobów, które pomagają osiągnąć ten cel, jest wykorzystanie strony internetowej instytucji i zamieszczanie na niej treści adresowanych do mediów (zaczynając od samego kontaktu dla dziennikarzy). Autorka chciałaby zachęcić przedstawicieli organizacji o profilu naukowo-badawczym do tego, aby po lekturze niniejszego opracowania przeanalizowali strony internetowe swoich instytucji i poszukali na nich informacji umożliwiających dziennikarzom nawiązanie kontaktu z danym ośrodkiem. Punktem wyjścia do zaprezentowania tematu są analizy własne autorki, których celem było sprawdzenie, jak wiele polskich jednostek naukowych uwzględnia w swoich działaniach kontakty z mediami i w jaki sposób wychodzi naprzeciw potrzebom informacyjnym dziennikarzy. W tym celu zbadano, czy strony internetowe zawierają zakładki lub podstrony dedykowane mediom, czy podają kontakt dla dziennikarzy, czy zamieszczają komunikaty prasowe lub inne materiały przydatne dla przedstawicieli mediów, w tym czy prezentują pracowników naukowych jako ekspertów w swojej dziedzinie.

mgr Natalia Osica – jest specjalistą ds. komunikacji naukowej i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, w latach 2009-2012 była rzecznikiem prasowym i kierownikiem Biura Prasowego i PR Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Za jakość przekazywanych informacji prasowych, pomoc w kontaktach z naukowcami z SWPS, a także zaangażowanie w promocję uczelni otrzymała wyróżnienie od redakcji serwisu Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej („Popularyzator Nauki 2010”), a projekt wirtualnego biura prasowego (www.centrumprasowe.swps.pl), za którego powstanie i rozwój odpowiadała, otrzymał nagrody, w tym Złotego Spinacza za najlepszą kampanię PR w kategorii „PR korporacyjny” (2012 r.) oraz nagrodę główną w konkursie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom za najlepszy projekt promujący naukę (2011 r.). Z wykształcenia socjolog (ISNS UW) ze specjalizacją w zakresie mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 36
Pobrano: 36