Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych

- dr Marlena Elżbieta Maślanka

Oferta Instytutów jest specyficzna i wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie marketingu, a nowe warunki gospodarcze w jakich obecnie funkcjonują instytutu badawcze stymulują do wprowadzania nowych rozwiązań i wykorzystania nowych kierunków w zakresie działalności marketingowej.
Wpływ postępującej globalizacji na podjęcie działań w obszarze marketingu, stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia badań w tym zakresie. Celem artykułu będzie określenie w jakim zakresie nowa rzeczywistość gospodarcza wymusza podjęcie działań marketingowych i w jakim kierunku instytuty badawcze w zakresie tej działalności powinny zmierzać.

dr Marlena Elżbieta Maślanka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polska – jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalistą w zakresie zarządzania i rachunkowości. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Z Instytutem związana jest od ponad dziesięciu lat. Praca w Instytucie Badawczym jak i bezpośredni udział w przeprowadzanej w nim restrukturyzacji stały się dla niej inspiracją do rozpoczęcia działalności naukowej i napisania rozprawy doktorskiej na temat „Uwarunkowań i kierunków restrukturyzacji Instytutów Badawczych w Polsce”. W związku z tym od 2008 roku łączy swoje zainteresowania naukowe z obowiązkami zawodowymi.

DOI: 10.2478/minib-2019-0001
Kontakt: m.maslanka(at)impib.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7