Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań

- dr Michał Grech

W artykule przedstawiono najważniejsze wnioski wypływające z badań opinii i wiedzy o polskich uniwersytetach. Ankietę przeprowadzono metodą sondażu bezpośredniego w domach respondentów na reprezentatywnej próbie 1135 mieszkańców Polski na przełomie 2011 i 2012 roku. Badanie przeprowadzono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza zawierającego przede wszystkim pytania otwarte, koncentrujące się na wiedzy i opiniach badanych o polskich uniwersytetach. Ze względu na brak porównywalnych badań dotyczących polskich uniwersytetów polskich badanie, którego wybrane wyniki zaprezentowano jest pierwszą, próbą odpowiedzenia empirycznie na pewne pytania badawcze. Otrzymane rezultaty pokazują zarówno aktualny obraz ‚uniwersytetu’ w populacji mieszkańców Polski, oczekiwania, a także jawne i ukryte determinanty postrzegania uczelni – szczególnie te oceniane pozytywnie i negatywnie. Obrazu dopełnia rekonstrukcja wyobrażenia idealnego uniwersytetu. Analiza zebranych danych wskazuje na kilka wymiarów, przez pryzmat których postrzegany jest uniwersytet i przy czym wymiary te mają charakter systemowy. Na podstawie analizy uzyskanych wyników podjęto próbę wskazania możliwych kierunków rozwoju uniwersytetów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacji i marketingu.

dr Michał Grech – z wykształcenia kulturoznawca i językoznawca, pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, redator „Communication Design Magazine”. Specjalizuje się w badaniu i planowaniu komunikacji i wizerunku firm i instytucji, szczególnie uczelni i instytucji publicznych. Od 2005 roku zajmuje się badaniami wizerunku i komunikacji uczelni wyższych.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

Czytaj on-line →
Downloads: 11
Pobrano: 11