Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

- dr Małgorzata Żmigrodzka

W ostatnich latach nastąpił rozwój urządzeń do wizualizacji oraz śledzenia czynności użytkownika (ruchów i położenia) w wirtualnym środowisku. Wraz ze wzrostem wykorzystania komputerów osobistych do wizualizacji i szybkim rozwojem technologii komputerowego generowania obrazu w czasie rzeczywistym uczelnie wyższe podążając za nowymi trendami wykorzystywanymi w nauce, tym samym szukając rozwiązań aby dotrzeć do studentów przez zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i czucia.  Należy uwzględnić różnorodność stylów i strategii uczenia się studentów, dlatego wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości       (ang. Virtual reality – VR)  w edukacji jest odpowiedzią na specyfikę współczesnych czasów. Student jako kreatywny twórca a nie tylko bierny odbiorca świadomie szuka nowoczesnych technik pozyskiwania informacji, dzięki którym może kształcić wiele cennych umiejętności, m.in.: samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadania lub współdziałania w zespole.     W tym kontekście niezbędne jest zapoznanie studentów z badaniem będącym integralną częścią i podstawą do zrozumienia procesów jakie zachodzą w czasie pracy zespołowej np.:  w lotnictwie. Celem artykułu jest próba oceny wpływu technik wirtualnej rzeczywistości na edukację XXI wieku.

dr Małgorzata Żmigrodzka, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Polska – dr  nauk społecznych w dziedzinie nauk politycznych. Od Doświadczenie zawodowe w lotnictwie zdobywała w firmach państwowych i komercyjnych świadczących usługi w transporcie lotniczym, m.in.: PLL LOT, 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego (obecnie 1 Baza Lotnictwa Transportowego), AIRPOLONIA, Nowy Przewoźnik – Centralwings (grupa PLL LOT). W latach 2011-2012 pasje i doświadczenie lotnicze łączyła ze zdobywaniem nowych wyzwań w Funduszach Europejskich, realizując zadania w zakresie rozwoju promocji infrastruktury lotniczej. Podnosząc swoje kompetencje zawodowe brała czynny udział w konferencjach naukowych o tematyce lotniczej. Obecnie jest zatrudniona w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, oraz zastosowania nowych technologii w porcie lotniczym.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.06

Kontakt: m.zmigrodzka(at)wsosp.pl

MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7