Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych

- dr Marcin Gębarowski

Zbliżający się niż demograficzny, jak również wzrastająca liczba absolwentów szkół średnich podejmujących studia za granicą, wymuszają na polskich uczelniach realizowanie coraz bardziej przemyślanych działań marketingowych. Jednym z instrumentów, który pozwala skutecznie komunikować się z przyszłymi studentami, są targi edukacyjne. Jednak, aby udział w nich przynosił zamierzone efekty, szkoły wyższe powinny się do nich należycie przygotowywać, z uwzględnieniem wszystkich reguł marketingu wystawienniczego oraz specyficznych cech wydarzeń wystawienniczych dotyczących edukacji. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie charakterystycznych cech targów edukacyjnych. Znajomość tych cech wśród służb marketingowych szkół wyższych może znacznie poprawić efekty uzyskiwane w ramach aktywności wystawienniczej. Ponadto niezwykle istotną determinantą efektów wystąpień targowych, organizowanych z myślą o uczelniach, jest postępowanie osób reprezentujących wystawców. W związku z tym, zamierzeniem autora jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznej komunikacji prowadzonej z absolwentami szkół średnich, jak również określenie błędów najczęściej popełnianych przez personel stoisk. Scharakteryzowano także – w ujęciu ogólnym – targi edukacyjne organizowane w Polsce oraz odniesiono się do tego, jaki wpływ na ich formułę wywiera rozwój internetu.

dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od wielu lat zajmuje się problematyką targów i wystaw gospodarczych. Obronił pracę doktorską poświęconą marketingowemu znaczeniu targów. Na łamach czasopism i wydawnictw akademickich opublikował ponad 70 artykułów poświęconych różnym aspektom organizacji wystąpień targowych. Jest autorem książki „Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej”. Oprócz targów, zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół marketingu terytorialnego, merchandisingu, reklamy oraz niestandardowych form promocji.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/2012

 

Czytaj on-line →
Downloads: 34
Pobrano: 34