Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości

Artykuł prezentuje uzasadnienie potrzeby zreformowania systemu wyższego szkolnictwa Ukrainy w zgodzie z europejskimi i międzynarodowymi standardami i wymogami, co zapewni pełne przejście do kompetencyjnego podejścia do uczenia się. W artykule zostały określone istota i korzyści posługiwania się potencjałem kompetencyjnym dla ulepszenia systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy. Zostało przeprowadzone kompleksowe badanie marketingowe z użyciem metody analizy merytorycznej treści, które pomogło w ujawnić nowoczesne kompetencje potrzebne studentom i absolwentom kierunków finansowych i prawniczych. Ponadto przeprowadzono ankietę, która ukazała, że występują problemy z poziomem i jakością kształtowania profesjonalnych i kluczowych kompetencji.

Nataliya Vnukova, Doctor of Economics, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Czytaj więcej »