Styl zarządzania a wybrane odczucia i postawy pracowników organizacji naukowej

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Agnieszka Izabella BarukW artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stylem zarządzania stosowanym w organizacjach naukowych w kontekście odczuć i postaw pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między postrzeganym przez pracowników stylem zarządzania, a poziomem odczuwanego przez nich zadowolenia i poziomem odczuwanej satysfakcji, jak również między postrzeganym stylem zarządzania, a postawą odzwierciedlającą ich gotowość do rekomendowania organizacji naukowej jako pracodawcy. Zastosowanie metody analizy statystycznej, jaką jest analiza korespondencji, pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, iż między analizowanymi zmiennymi występują zależności statystycznie istotne, przy czym relatywnie najsilniejsze są one w przypadku postrzeganego stylu zarządzania i poziomu odczuwanej satysfakcji. Można więc stwierdzić, że stosowanie w stosunku do pracowników stylu demokratycznego sprzyja wzbudzenie ich zadowolenia i satysfakcji, przyczyniając się jednocześnie do przyjęcia otwartej postawy przejawiającej się gotowością do rekomendowania organizacji jako miejsca pracy, a tym samym do współkreowania jej pozytywnego wizerunku.

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska –  pracownik Politechniki Łódzkiej Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu). Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowe, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych. 

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.05

Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl

MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →