Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych

- dr hab. inż. Krzysztof Szafran

W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które są realizowane przez studentów i stażystów. W zakończeniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Prowadzony tym sposobem marketing Instytutu Lotnictwa pozwala spopularyzować jednostkę w kraju i za granicą. Wymierne korzyści to kontakty z podobnymi firmami na świecie, a także pozyskanie w perspektywie nowych cennych pracowników.

dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Instytut Lotnictwa, Polska – Jest pracownikiem Instytutu Lotnictwa od 1980 roku. Uzyskany tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn jest efektem prac naukowych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa. Autor ponad 70 prac publikowanych w czasopismach i monografiach w tym twórca czterech patentów RP i wzoru użytkowego. Rozwiązania konstrukcyjne zawarte w patentach zostały wdrożone do produkcji specjalnych środków transportu. Prowadzi jako promotor prace doktorskie, prace magisterskie i inżynierskie. Uczestnik kongresów i sympozjów naukowych związanych z bezpieczeństwem lotów, aerodynamiką statków powietrznych i eksploatacją systemów transportowych. W działalności dydaktycznej był nauczycielem i twórcą programów praktyk inżynierskich a także staży przemysłowych. Zainteresowania: bezpieczeństwo lotów, aerodynamika, balistyka i dynamika statków powietrznych, poduszkowce, sterowce, projektowanie, technologie, ekranoplany.

DOI: 10.14611/minib.23.03.2017.02

Kontakt: Krzysztof.Szafran@ilot.edu.pl

MINIB, 2017, Vol. 23, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7