Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem

- dr Joanna Pruchnicka

Internet otworzył przed jego użytkownikami możliwości szybkiej, taniej publikacji informacji, rozpowszechniania swojej twórczości, przeżyć, myśli. Jedną z form szczególnie w tym zakresie popularnych w ostatnich latach stał się blog. Jego oddziaływanie na odbiorców okazało się tak znaczące, że szybko zaczął być wykorzystywany także jako narzędzie marketingowe, zarówno w obszarze public relations, jak i reklamy. Blog z definicji narzuca przekazowi znaczne uproszczenie, zarówno pod względem treści, jak i języka, czyniąc je tym samym bardziej czytelnymi, zrozumiałymi, interesującymi dla każdego odbiorcy. To czyni tę formę komunikacji niezwykle atrakcyjną dla nauki, zwłaszcza w kontekście jej komercjalizacji i dążenia do upowszechniania informacji o osiągnięciach naukowo-badawczych.
W przypadku nauki, instytucji naukowo-badawczych i samych naukowców rodzi się swoisty dualizm w podejściu do stosowania bloga jako sposobu komunikowania się w otoczeniem. Z jednej strony zapewnia on szybki, prosty przekaz informacji i wiedzy, z drugiej dominuje pogląd ujmujący blogowi naukowemu wiarygodności i powagi,  przypisywanej dotychczas komunikatom ze świata nauki, badań, eksperymentów. Od wielu lat blog jest niezwykle popularną, wręcz wymaganą formą komunikacji stosowaną przez naukowców amerykańskich oraz zachodnich. W Polsce stopniowo rodzi się przekonanie o zasadności blogowania na tematy naukowe, niemniej dominującymi, zdaniem respondentów zaprezentowanego w artykule badania, narzędziami upowszechniania i promocji nauki są publikacji naukowe i konferencje, a więc takie, które ze swej natury ograniczają zasięg i popularyzację informacji.

dr Joanna Pruchnicka (Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Polska)  – doktor nauk humanistycznych, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Dyplomacji Collegium Civitas w Warszawie, sepecjalista ds. Komunikacji społecznej w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. oraz starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie. Obszary zainteresowań zawodowych obejmują public relations, kreowanie wizerunku, protokół dyplomatyczny, komunikacja marketingowa. Autorka publikacji o charakterze naukowym, publicystycznym i promocyjnym.

DOI: 10.14611/minib.12.02.2014.01

Kontakt: joannapruchnicka(at)hotmail.com

MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9