Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu.

- mgr Karol Wolski

karol wolskiUczelnie wyższe oraz instytuty badawcze coraz częściej sięgają po narzędzia promocji wykorzystywane dotąd jedynie w biznesie. Wszechobecne konkurencja rynkowa dotarła również na pole nauki, gdzie coraz częściej odbywa się walka o pozyskanie studentów oraz pieniędzy na finansowanie badań naukowych. Konkurencja instytucji nauki wzmacniana jest dodatkowo przez czynniki demograficzne, pokazujące systematyczne starzenie się europejskiego społeczeństwa. Jak wynika z danych GUS liczba osób w wieku 19-24 lata spadnie w naszym kraju z 2817 tys. w 2015 roku do 2135 tys. w 2025 roku. Spadek liczby młodych osób w znaczący sposób wzmaga konkurencję pomiędzy uczelniami wyższymi. Ich sukces, podobnie jak sukces na rynku biznesowym, zależny będzie w znaczącym stopniu od jakości podejmowanych działań marketingowych. Edukacja oraz badania stały się bowiem towarem, który jak każdy inny towar musi „zawalczyć” o swojego klienta.

dr Karol Wolski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jagielloński, Polska – psycholog organizacji, trener biznesu, przedsiębiorca oraz wykładowca na kierunkach: International Business Studies i psychologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkolenia oraz treningi prowadzi od ponad 6 lat. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu zastosowania psychologii w biznesie. W swojej pracy łączy zacięcie naukowe z doświadczeniem biznesowym. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat psychologicznych uwarunkowań zaangażowania pracowników w social media. Uczestniczył w interdyscyplinarnym programie studiów doktoranckich Society – Enviroment – Technology. Wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz analizy danych zdobywał również na zagranicznych stypendiach na Uniwersytecie Michigan oraz Uniwersytecie Lizbońskim. Pracując na uczelniach wyższych prowadził zajęcia z zakresu statystyki, metodologii badań, psychometrii oraz obsługi oprogramowania statystycznego.

DOI: 10.14611/minib.16.02.2015.02

Kontakt: wolski.karol(at)gmail.com

MINIB, 2015, Vol. 16, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 12
Pobrano: 12