Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników

- Michał Skubis

Rozszerzona rzeczywistość (AR, augmented reality) staje się coraz popularniejszą technologią, która znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Szczególne perspektywy jej rozwoju wiążą się z upowszechnieniem opartych właśnie na AR aplikacjach na wykorzystywanych szeroko urządzeniach mobilnych. By móc ukierunkować powstające badania dotyczące tej dziedziny, niezbędne jest rozeznanie poziomu znajomości tej technologii przez potencjalnych konsumentów. Celem niniejszej pracy jest określenie poziomu rozpoznawalności rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich potencjalnych użytkowników wraz z próbą określenia czy możliwe jest określenie profilu osoby charakteryzującej się większym poziomem znajomości AR. W pracy zaprezentowane zostały wyniki autorskiego badania wykonanego metodą wiosną 2020 roku. Przeprowadzona analiza statystyczna tychże wyników wykazała, iż znajomość technologii rozszerzonej rzeczywistości przez potencjalnych konsumentów jest na dość niskim poziomie, zaś dodatkowo nie występują charakterystyki skorelowane z tą znajomością zarówno w odniesieniu do demografii jak i zainteresowania oraz znajomości nowoczesnych technologii ogółem.

Michał Skubis — MSc, is a PhD student at the University of Economics in Poznań and is involved in the „Innovative Open Economy” project of the Interdisciplinary Doctoral Studies program. His scientific and professional interests focus on the implementation of modern technologies in broadly understood marketing, with particular emphasis on augmented reality. His doctoral dissertation is also related to this subject.

DOI: 10.2478/minib-2021-0006
Kontakt: michal.skubis@ue.poznan.pl
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →