Rekomendowanie organizacji naukowej przez pracowników jako przykład ich aktywności prosumpcyjnej

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Agnieszka Izabela BarukW artykule przedstawiono zagadnienia związane z rekomendowaniem pracodawcy przez pracowników, zwracając uwagę, że jest to przykład ich aktywności prosumpcyjnej. Poprzez przekazywanie opinii na temat organizacji w roli pracodawcy stają się oni bowiem współtwórcami jej wizerunku, czyli jednej z kluczowych niematerialnych wartości marketingowych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej zwrócono uwagę na specyfikę prosumpcji i fakt, że nadal w literaturze przedmiotu odnosi się ją głównie do produktów konsumpcyjnych, pomijając fakt, iż zjawisko to dotyczy również działań personalnych. W części praktycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych dotyczących rekomendowania organizacji jako pracodawcy i jego relacyjnych determinant. Zostały one poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu metody analizy korespondencji. Dzięki jej zastosowaniu możliwe było określenie występowania zależności między wybranymi zmiennymi relacyjnymi i gotowością do rekomendowania pracodawcy, jak również wskazanie siły zidentyfikowanych zależności i ich specyfiki. Pozwoliło to na ich hierarchiczne uporządkowanie. Okazało się, że wszystkie analizowane zależności były statystycznie istotne. Relatywnie silniejsza zależność występuje jednak w przypadku zmiennej związanej z relacjami wertykalnymi w porównaniu ze zmienną odzwierciedlającą relacje horyzontalne. Oczywiście, pracodawcy powinni troszczyć się o kształtowanie obu typów relacji, gdyż stosunkowo najsilniejsza zależność występuje między rekomendowaniem pracodawcy, a utożsamianiem się z celami organizacji, które jest konsekwencją specyfiki całego układu relacji interpersonalnych w organizacji.

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Politechniki Łódzkiej Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu). Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowe, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

DOI: 10.14611/minib.17.03.2015.01

Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl

MINIB, 2015, Vol. 17, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →