Miejsce nauki w odbiorze społecznym

- dr Jadranka Jezersek Turnes

Połączenie nauki i społeczeństwa jest nieuchronne i staje się coraz bardziej istotne. Nauka stanowi atrakcyjny materiał dla mediów, ale potrzebuje dostarczyć interesujący materiał w atrakcyjnym obszarze. Powstaje zatem pytanie jak zdobyć materiał i jak uchwycić pęd tak by publika, lub nie eksperci zrozumieli zalety, zmienili swoje zachowanie oraz żeby stworzyć pozytywne podejście do nauki.

Jako specjalista w dziedzinie komunikacji, zbadałam stosunki pomiędzy społeczeństwem, mediami (dziennikarzami) oraz nauką (naukowcami). Przebadałam różne konteksty typowe dla każdej z grup i jakie są możliwości ulepszenia funkcjonowania tych stosunków w celu stworzenia bardziej akceptowalnej i szeroko angażującej komunikacji naukowej.

dr Jadranka Jezeršek-Turnes (Kontekst. Kreativno in poslovno svetovanje, Słowenia) – ukończyła London Metropolitan University oraz uzyskała tytuł MBA w ramach pracy dla globalnej agencji reklamowej Ogilvy.  Autorka zajmowała się doradztwem dla globalnych marek w zakresie public relations i zarządzania komunikacją korporacyjną. Jej zainteresowania zawodowe w ostatnich latach związane były z zarządzaniem komunikacją w innowacyjnym środowisku. Jest intensywnie zaangażowana w komunikację naukową i tworzenie międzynarodowych innowacyjnych sieci handlowych. Ważniejsze osiągnięcia zawodowe z ostatnich lat: szefowa programu „Słoweńskie Forum Innowacji” (the Slovenian Innovation Forum, 2010 – 2013), utworzenie biura innowacyjności w PoliMaT Centre of Excellence w Akceleratorach biznesu w Stanach Zjednoczonych (2012), organizowanie praktycznych szkoleń dla słoweńskich start-up’ów w Stanach Zjednoczonych oraz spotkań z inwestorami w Stanach Zjednoczonych (2012 i 2014), zapoczątkowanie sieci biznesowej i organizacja szkolenia wraz z Jomo Kenyatta Uniwersytet Rolnictwa i Technologii (Jomo Kenyatta University for Agriculture) Kenia, Afryka (2013), współpraca z Instytutem Chemii (the Institute of Chemistry), wsparcie komunikacji dla banku komórek macierzystych Biobank, współpraca ze Słoweńską Agencją Badań Naukowych (Slovenian Research Agency) oraz udział w przygotowaniu strategii rozwoju Polymer Technology College, Slovenj Gradec, gdzie wyzwaniem jest komunikacja z różnymi grupami interesariuszy. Jest członkiem globalnej sieci zawodowej the Public Understanding of Science and Technology. Regularnie uczestniczy w jej pracach na profesjonalnych konferencjach organizowanych za granicą. Jest członkiem rady redakcyjnej naukowego czasopisma zagranicznego w tej dziedzinie. Jest także autorem książki „Uspešne sponzorske strategije” (Skuteczne strategie sponsora, 2007) oraz współautorem książki „Dogodek od A do Z” (Wydarzenia od A do Z, 2009). Mówi płynnie po angielsku i hiszpańsku.

DOI: 10.14611/minib.13.03.2014.07

Kontakt: jadranka.jezersek(at)kontekst-svetovanje.si

MINIB, 2014, Vol. 13, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 10
Pobrano: 10