Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu

- dr Sylwia Jarosławska-Sobór


1 stycznia 2017 roku weszła w życie Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji,  dotycząca ujawniania informacji niefinansowych  i informacji dotyczących różnorodności przez  niektóre duże spółki i grupy. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz zwiększenie spójności i porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych na terytorium UE. Duże jednostki tzw. interesu publicznego,  będą  zobligowane do publikowania tzw. miękkich danych w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Co to oznacza w  praktyce? Czy raporty społeczne są  nam potrzebne?  W artykule omówiono  różnorodne aspekty związane z wejściem w życie nowej dyrektywy, jej podstawy teoretyczne i  zakres funkcjonowania. Przedstawione zostaną  możliwości i zagrożenia, jakie na drodze rozwoju  CSR stawia nowa dyrektywa. Na przykładzie wskazanego Raportu Zintegrowanego wskazane zostaną elementy, które mogą w ten sposób dostarczać interesariuszom informacji rynkowej i wpływać na wizerunek firmy.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Polska – rzecznik prasowy Głównego Instytutu Górnictwa. W swojej pracy zawodowej  zajmuje się badaniem społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Autorka  i współautorka książek na temat CSR, publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.  Nagrodzona w konkursie Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej na  najlepsze prace  dok­torskie dotyczące  prob­lematyki  pracy i poli­tyki społecznej. Członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.  Członek  zespołu ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju regionu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Publicystka w prasie branżowej. Wykładowca akademicki.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.04

Kontakt: sjaroslawska(at)gig.eu

MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 32
Pobrano: 32