Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

- Stanislaw Popek, Bogdan Pachołek

Pomimo dynamicznego rozwoju technologii związanej z produkcją sztucznego mięsa, przed tym produktem stoi jeszcze jedno ważne wyzwanie, jakim jest akceptacja konsumentów. W literaturze przedmiotu istnieją ograniczone badania dotyczące postrzegania mięsa in vitro przez różne społeczeństwa, dlatego wiedza na temat możliwości jej akceptacji i rodzaju barier jest niewielka. Celem niniejszych badań była ocena percepcji mięsa wyprodukowanego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów. W badaniu wykorzystano ankietę jako metodę badawczą. Badanie miało charakter dobrowolny i zostało przeprowadzone na podstawie ankiety internetowej skierowanej do osób w wieku od 12 do 60+. Zastosowano procedurę ochotniczego doboru respondentów. Próba badawcza liczyła 424 respondentów o zróżnicowanym profilu społeczno-demograficznym. Wyniki badań wykazały zróżnicowane zainteresowanie wśród polskich konsumentów mięsem produkowanym z komórek macierzystych in vitro. Respondenci nie byli w stanie jednoznacznie określić swoich preferencji dla tego typu produktu. Młodzież najbardziej pozytywnie zainteresowała się innowacyjnym mięsem in vitro. Największe obawy konsumentów dotyczyły braku wiedzy na temat tego rodzaju żywności, braku wrodzonej jej naturalności oraz potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych.

Stanisław Popek — is a Professor of Social Sciences, employed at the College of Management Sciences and Quality, Institute of Quality and Product Management Sciences of the Cracow University of Economics. As an academic teacher and researcher, his scientific interests lie in the quality of food products, quality management, and consumer behavior in the food market.

Bogdan Pachołek — is an assistant professor at the University of Economics and Business in Poznań. Employed at the Product Marketing Department at the Marketing Institute. His research and teaching interests focus on consumer behavior, food innovation design and development, and product management.

DOI: 10.2478/minib-2021-0021
Kontakt: popeks@uek.krakow.pl, bogdan.pacholek@ue.poznan.pl
MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →