Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych — implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

- Krystyna Gutkowska, Jacek Czarnecki

W celu rozpoznania postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych, w tym żywności funkcjonalnej, w 2019 r. przeprowadzono badania jakościowe metodą pogłębionych dyskusji grupowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że innowacyjna żywność kojarzona jest z nowym smakiem, opakowaniem, podwyższoną wartością odżywczą, a także atrybutami prozdrowotnymi. Uczestnicy dyskusji grupowych dość często odnosili się też w swoich wypowiedziach do zmniejszenia bądź całkowitego wyeliminowania składników alergennych oraz konserwantów, ulepszaczy smaku, barwników itp. Stwierdzono różny poziom akceptacji tych innowacji, przy czym badani konsumenci wykazywali na ogół negatywny stosunek do „polepszania” żywności poprzez jej wzbogacanie różnymi składnikami, pozytywnie natomiast odnosili się do zmian związanych ze zmniejszeniem zawartości składników uznawanych za niekorzystne dla zdrowia, np. tłuszczu, cukru czy soli. Odnotowano też, że innowacyjność, traktowana jako cecha osobowości współwystępuje z takimi cechami, jak: otwartość, tolerancja, optymizm, zadowolenie z życia, podczas gdy ludzie pozbawieni skłonności do akceptacji innowacji są zazwyczaj pesymistycznie nastawieni do świata, przywiązani do tradycji, oszczędni. Stwierdzono też, że konsumenci podobnie postrzegali żywność innowacyjną i funkcjonalną, wskazując, że produkty funkcjonalne charakteryzują się zmodyfikowanym składem, a więc są innowacyjne. Badani podkreślali też, że można zwiększyć zainteresowanie konsumentów nabywaniem nowych produktów żywnościowych czy żywności funkcjonalnej poprzez m. in. trafnie sformułowane komunikaty marketingowe uwzględniające prozdrowotne ich właściwości, przy czym niezbędne jest przy ich formułowaniu uwzględnienie prawnych regulacji dotyczących ich treści. Odnosi się to zwłaszcza do możliwości stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w przypadku produktów wzbogaconych składnikami o deklarowanym działaniu prozdrowotnym.

Krystyna Gutowska Professor, PhD, DSc, Professor at the Institute of Human Nutrition Sciences of theWarsaw University of Life Sciences (SGGW), Poland — she has focused on the multidimensional researchof the food market with a special inclusion of the consumers’ attitudes towards various types of food, including the food of improved quality, nutritional value and health-promoting characteristics, as well as innovative and functional. In this field of research she realized many research projects financed from both domestic and foreign sources. She published (both as the only author and as a co-author) over 300 articles in the reviewed Polish and foreign journals, she was also an author and co-author of 15 monographs. Scientific career: 1979 Master of Sociology — Faculty of Social Sciences at the Warsaw University; 1985 — PhD ofthe Agricultural Sciences — Faculty of Economics and Agriculture at the WULS — SGGW; 1998 — PhD ofhigher degree of the Economic Sciences — Economics of Consumption — the Faculty of Economics and Agriculture, SGGW; 2005 — scientific degree of the professor of economic sciences.

Jacek Czarnecki, PhD, Eng, Warsaw University of Life Sciences (SGGW-WULS), Department of FoodMarket and Consumer Research, Institute of Human Nutrition Sciences, Poland — is an expert in thefield of food law, safety and quality of food and communication directed at consumers. In the Nestlé company, while leading the Regulatory & Scientific Affairs department for Poland and the Baltic states he is responsible for the scope of the food legislation and scientific relations. He is leading the area of completeness and quality of the basic data in the processes of development of formulas, making of labels and conveyance of the technical information about products. He closely cooperates with the Nestlé office in Brussels, as a coordinator of the EU-related issues, branch for Poland. He takes a role of a vice-president of The Polish Federation of Food Industry Union of Employers where he leads the Committee for the Legislation and Safety of Food. Within this organisation he co-creates a quarterly Food Lex, by being a member of the editorial board.He is also a vice-president of the Polish Association of Employers of the Food Industry in the Lewiatan Confederation. He works in the Federation of Associations Advertisement Counsil, as well as in other organisations of the economic self-governance. Connected with the Faculty of Human Nutrition at the WULS— SGGW, where he finished his studies and in 2019 received his PhD degree and with which he activelycollaborates as a member of the Faculty’s Programme Counsil.

DOI: 10.2478/minib-2020-0029
Kontakt: krystyna_gutkowska@sggw.edu.pl, Jacek.czarnecki@pl.nestle.com
MINIB, 2020, Vol. 38, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2