Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne?

- Tingting He

Darowizny charytatywne od osób indywidualnych na rzecz organizacji charytatywnej często przybierają formę darowizn pieniężnych lub darowizna czasu. Te dwie formy zachowań prospołecznych są coraz częściej badane w ostatnich latach. Jednak pomimo dużej ilości isniejących badań nad darowiznami pieniędzy lub czasu, do tej pory tylko ograniczone badania przeglądowe zostały poświęcone obydwu tym formom darowizn charytatywnych postrzeganym jako zjawiskom porównywalnym lub równoległym. Celem niniejszego artykułu było wypełnienie tej luki. Techniką snowballing wybrano próbę badawczą 39 prac eksperymentalnych opublikowanych w latach 2000–2020, które porównywały darowizny pieniężne i czasowe lub przynajmniej analizowały je jako dwie równoległe zjawiska. Prace te analizowano pod kątem tego, które kwestie badawcze były najczęściej w nich rozważane. Podsumowano ogólne kierunki ich ustaleń. Wskazano na pewne luki w istniejącej literaturze i zaproponowano kilka potencjalnie owocnych kierunków dla przyszłych badań eksperymentalnych dotyczących darowizn pieniędzy i czasu.

Tingting He — Assistant Professor of Marketing at Governors State University in Illinois, United States. She holds a PhD in Marketing from Washington University in St Louis and MPhil in Marketing from the University of Manchester (known as UMIST when attended). She focuses on both quantitative modeling research and consumer behavioral research in marketing and has previously published in various journals.

DOI: 10.2478/minib-2021-0015
Kontakt: the@govst.edu
MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →