Polska uczelnia jako (nie)atrakcyjny potencjalny pracodawca

- dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk


W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników podejmowaniem pracy w polskich uczelniach. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wskazano na znaczenie oceniania danego podmiotu jako atrakcyjnego pracodawcę, co pozwala na przyciąganie najlepszych pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność budowania takiego wizerunku przez uczelnię w roli pracodawcy, co wynika z jej specyfiki. W artykule dążono do osiągnięcia trzech celów badawczych, m. in.: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni oraz ich hierarchicznego uporządkowania. Weryfikacji wstępnej poddano dwie hipotezy badawcze: H1 – główną przyczyną braku chęci podjęcia pracy w uczelni są aspekty finansowe; H2 – główną przyczyną braku chęci podjęcia pracy w uczelni są aspekty prestiżowe. Dane zebrane podczas badań pierwotnych poddano analizie ilościowej wykorzystując metodę analizy wartości ocen średnich i metodę analizy czynnikowej. Ich wyniki wskazują, że respondenci wykazywali brak zainteresowania pracą w uczelni głównie z powodu chęci sprawdzenia zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w innych branżach. Natomiast aspekty finansowe i prestiżowe nie miały większego znaczenia. W przypadku ankietowanych obu hipotez badawczych nie można zatem uznać za prawdziwe.

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Politechniki Łódzkiej Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu). Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

DOI:  10.14611/minib.26.12.2017.05
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 9
Pobrano: 9