Platforma zarządzania jakością w instytutach badawczych (część I)

- mgr Agnieszka Klembalska

Agnieszka KlembalskaInstytuty badawcze stoją przed szansą przejęcia wiodącej roli w systemie komercjalizacji efektów prac B+R. W tym celu konieczne jest jednak wzmocnienie ich pozycji na rynku m. in. poprzez reorganizację w strukturach i koncentrację na zarządzaniu jakością. Wieloaspektowe ujęcie zagadnienia jakości w działalności instytutów badawczych w oparciu o analizę grupy interesariuszy i produktów, doprowadziło do powstania koncepcji utworzenia platformy zarządzania jakością – podmiotu skupiającego 3 sekcje:
1) Sekcja Systemów Zarządzania Jakością,
2) Sekcja Informacji Naukowej,
3) Sekcja Współpracy z Klientem.
Wybór powyższych obszarów, zdaniem autorki, odpowiada specyfice działalności instytutów badawczych i akcentuje potrzebę poprawy i zapewnienia jakości w niniejszej (często deprecjonowanej) sferze.

mgr Agnieszka Klembalska, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Polska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” na Politechnice Poznańskiej. Uzyskała świadectwa Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością, Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Auditora Wewnętrznego w Laboratorium oraz certyfikaty Asystenta i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Uczestniczyła w szeregu konferencji i szkoleń z zakresu sytuacji sektora badawczo-rozwojowego, zarządzania jakością, normalizacji oraz informacji naukowej i digitalizacji zasobów. Pracuje w dziale Marketingu, Współpracy z Zagranicą i Standaryzacji w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych na stanowisku starszego specjalisty. Pełni także funkcję auditora wiodącego systemu wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych PIMR.

DOI: 10.14611/minib.20.03.2016.03
Kontakt: agnes(at)pimr.poznan.pl
MINIB, 2016, Vol. 20, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 13
Pobrano: 13