Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce

- Magdalena Ankiel, Paulina Majewska, Maciej Urbaniak

Opakowania jednostkowe są nieodłącznym elementem produktów takich jak suplementy diety, bez których nie byłoby możliwe wprowadzanie na rynek suplementów. Opakowania suplementów diety powinny pełnić liczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz funkcjonalna, ekologiczna i marketingowa. Jedną z priorytetowych funkcji opakowań suplementów diety jest funkcja informacyjna. W dobie rozwoju sklepów internetowych i sklepów samoobsługowych (w tym aptek) opakowanie jest jednym z kluczowych źródeł informacji o cechach i właściwościach suplementu diety, a poprzez swój wizerunek staje się wizerunkiem marki twórca i nośnik informacji promocyjnej. Wobec powyższego zasadne jest ustalenie, czy i w jakim stopniu opakowanie jednostkowe suplementu diety wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, jakie cechy i elementy opakowania są kluczowe dla konsumentów w procesie zakupowym, jakie jest znaczenie opakowanie suplementu w procesie zakupowym na tle innych uwarunkowań zakupowych. Wartykule przedstawiono wybrane wyniki badań własnych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 468 konsumentów suplementów diety w Polsce w 2019 roku, których głównym celem było określenie roli i znaczenia opakowania jako determinanty zakupu w odniesieniu do trzech wybranych kategorii suplementów diety.

Magdalena Ankiel — is a Professor at the Poznań University of Economics and Business. She is employed in the Product Marketing Department at the Institute of Marketing. Her research and teaching interests focus
on consumer behavior, innovation design and development and the informative value of packages.

Maciej Urbaniak — is a Professor of Economic Sciences, employed at the Faculty of Management of the University of Łódź. As an academic lecturer and researcher, her scientific interests are supply chain
management, quality management, marketing.

Paulina Majewska — is a product manager at the company Biofarm sp. z o.o. She completed her doctoral studies at the Poznań University of Economics and Business.

DOI: 10.2478/minib-2021-0007
Kontakt: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl, paulina.majewska86@gmail.com, maciej.urbaniak@uni.lodz.pl
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2