Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie

Celem artykułu jest wskazanie narzędzi internetowych używanych przez polskie uczelnie oraz stopnia ich wykorzystania w działaniach wizerunkowych, komunikacyjnych i marketingowych. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz desk research zestawiono, a następnie porównano wybrane działania wizerunkowe online prowadzone przez uczelnie uznane w rankingu Perspektyw za najlepsze w Polsce. Aby pokazać wyraźną różnicę w trendach, analizę wzbogacono o najlepsze uczelnie na świecie wyselekcjonowane na podstawie rankingu Webometrics. Narzędzia internetowe wskazane w artykule zostały poddane ocenie w zakresie ich wpływu na pozycję, jaką wybrane podmioty zajmują na rynku edukacyjnym.

Agnieszka Marzęda — PhD, is an Assistant Professor at the Department of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw and an expert on communication. She has experience in management, PR and marketing. Publishing manager at London Wall Publishing. Expert for the National Centre for Research and Development (NCBiR), leader of the legislative group of the Sectoral Council for Marketing Communication and Secretary of Car of the Year Polska. Member of International Communication Association (ICA), the Polish Public Relations Association, the Polish Society of Social Communication and the Polish Scientific Society of Marketing.

Dariusz Tworzydło PhD, DSc, is an Associate Professor at the University of Warsaw and an expert on Public Relations. President of the Association of Public Relations Agencies, and head of the Department of Social Communication and Public Relations at the Department of Journalism, Information and Book Studies at the University of Warsaw. Former President of the Polish Public Relations Association and member of the Public Relations Ethics Council. The author of more than 250 research articles, commentaries, reports, analyses, and expert studies.

DOI: 10.2478/minib-2021-0009
Kontakt: agnieszka@marzeda.pl, dariusz@tworzydlo.pl
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2