Ocena łagodzącego efektu i testów zgodności modelu PLS w obrocie produktami finansowymi z wykorzystaniem internetu

- prof. dr Juan García-Machado


W niniejszym artykule posługujemy się modelem PLS w celu przeprowadzenia badania nad obrotem produktami finansowymi przy wykorzystaniu Internetu. Tradycyjny sposób inwestowania przeszedł swoistą rewolucję ze względu na rosnącą skalę bezpiecznych usług transakcyjnych świadczonych drogą internetową. Z jednej strony uzyskane wyniki wskazują na istnienie dodatniego, bezpośredniego i istotnego statystycznie związku między osobistymi oczekiwaniami co do wyniku, postrzeganą przewagą względną, wspólną wizją, zaufaniem do gospodarki oraz posiadanej wiedzy wysokiej jakości. Z drugiej strony zależność taką wykazują też częstotliwość transakcji oraz wydajność portfelowa. Model PLS rozszerzono uwzględniając dochody i finansowy majątek inwestora jako efekt łagodzący i okazało się, że stopień interakcji jest ujemny i statystycznie istotny, czyli przy podwyższonych poziomach dochodów i majątku inwestora zauważa się słabszą zależność pomiędzy częstotliwością transakcji i wydajnością portfelową oraz vice versa. Także w odniesieniu do testów zgodności metod wykazano, że model ten nadaje się do SRMR oraz dG, co oznacza, że prawdopodobnie model ten jest prawdziwy.

Profesor Juan J. García-Machado, Uniwersytet Huelva, Hiszpania – profesor i kierownik Katedry Ekonomii Finansów, Rachunkowości i Zarządzania Operacyjnego na Wydziale Administracji Biznesu i Turystyki. Kierownik Zespołu Badawczego ds. Zarządzania i Modelowania Organizacji w ramach Andaluzyjskiego Planu Badań, Rozwoju i Innowacji Autonomicznego Rządu Andaluzji. W 1994 na Uniwersytetcie w Sewillli uzyskał tytuł doktora. Był szefem katedry, dyrektorem kilku programów doktoranckich, członkiem komitetów naukowych, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXVII dorocznej konferencji Europejskiej Akademii Zarządzania i Ekonomii Biznesu w 2013 r., obecnie jest członkiem Senatu Uniwersytetu w Huelvie. Wykładowca i profesor wizytujący na wielu uniwersytetach w Hiszpanii, Portugalii, Paragwaju, Brazylii, Meksyku, Włoszech, Danii, Polsce i Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze obejmują rynek instrumentów pochodnych rynku finansowego, bankowość, kryzys finansowy, pomiar ryzyka, finanse online, rynek instrumentów pochodnych rynku rolnego, opcje realne i wycenę przedsiębiorstw. Jego dorobek naukowy był prezentowany na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach a artykuły jego autorstwa ukazały sie w wielu recenzowanych czasopismach takich jak: European Review of Management, Innovar Journal of Administrative and Social Sciences, Information Management and Computer Security, International Journal of Electronic Finance, European Research on Management and Business Economics, European Journal of Finance, International Research Journal of Finance and Economics oraz Spanish Securities Exchange Commission publications. Jest członkiem European Academy of Management and Business Economics oraz Spanish Finance Association.

DOI: 10.14611/minib.26.12.2017.01
Kontakt: machado(at)uhu.es

MINIB, 2017, Vol. 26, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 5
Pobrano: 5