Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników

- prof. dr hab. Bogdan Gregor, mgr Tomasz Kubiak

Media społecznościowe nadal nie tracą na swojej popularności. Pomimo swojej długiej (najczęściej już kilkuletniej) obecności w Internecie, portale z tej kategorii stopniowo umacniają swoją pozycję w odniesieniu do liczby zarejestrowanych użytkowników. W lipcu 2014 roku, największy portal social media – Facebook – mógł poszczycić się liczbą 1 320 000 000 aktywnych kont na całym świecie. W Polsce, w lipcu 2014 roku, liczba aktywnie korzystających użytkowników tego portalu wyniosła 12 000 000 osób.

W okresie od 12 kwietnia do 25 maja 2014 roku, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziła badanie mające na celu ocenę działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych.

Celem badania było dotarcie do osób korzystających z mediów społecznościowych i zbadanie jak poszczególne działania prowadzone przez firmy w social media są przez nich ocenianie, a także które z tych działań zwiększają zaangażowanie i wpływają na podjęcie decyzji zakupowej.

W badaniu zastosowano technikę ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 302 respondentów, a blisko 90% deklarowało, że korzysta z portali społecznościowych.

Najpopularniejszym wśród przebadanych osób portalem społecznościowym jest Facebook. Dużą rolę odgrywa również serwis YouTube, co może świadczyć o ogromnym potencjale marketingowym treści wideo zamieszczanych w Internecie.

Z przeprowadzonego badania wynika że do największych korzyści związanych z posiadaniem konta w portalu społecznościowym należy zaliczyć możliwość błyskawicznej komunikacji, szansę na odnalezienie i obserwowanie znajomych oraz skumulowanie najważniejszych informacji w jednym miejscu.

Ponad 70% badanych śledzi znane firmy i marki w mediach społecznościowych. Obserwowane są marki modowe, związane z branżami żywności i elektroniki.

Do zalet związanych z obserwowaniem marek w social media respondenci najczęściej zaliczali możliwość bieżącego śledzenia nowości, okazję do otrzymania kuponu rabatowego, a także szansę na wygranie nagród w konkursach prowadzonych na profilach marek. Użytkownicy zwracali również uwagę wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanału służącego rozwiązywaniu problemów obecnych klientów jak i rozwiewaniu wątpliwości tych przyszłych.

Argumentami zachęcającymi do obserwowania marek w social media – według badanych – są między innymi faktyczne korzystanie z produktu, zainteresowanie tematyką (branżą) jaką reprezentuje producent oraz potencjalna chęć zakupu obserwowanego produktu. Respondenci wskazywali również na takie czynniki jak dodatkowe informacje na temat stosowania produktu, a także powiązanie z wykonywanym zawodem.

Zdaniem respondentów, wśród wielu działań prowadzonych w mediach społecznościowych, największy wpływ na podjęcie decyzji zakupowej, mają: otrzymanie kuponu rabatowego, publikacja informacji o promocji, opublikowania informacji o nowości w ofercie. Najmniej przykuwającym uwagę Użytkowników działaniem okazały się organizowane przez producentów konkursy.

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor (Uniwersytet Łódzki, Polska) — profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Marketingu, wieloletni dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, od 2008 r. prorektor UŁ ds. ekonomicznych. Stypendysta Fundacji Humboldta. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na wyzwaniach dla współczesnego marketingu wynikających z głębokich zmian otoczenia przedsiębiorstw. Szczególne miejsce zajmuje problematyka wykorzystania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w marketingu. Autor (lub współautor) prawie 300 publikacji, w tym kilkunastu książek. Liczne staże w uniwersytetach zagranicznych (m.in. w USA, Niemczech, Holandii).

mgr Tomasz Kubiak (Uniwersytet Łódzki, Polska) – doktorant w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent kierunków Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość. Kilkukrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce. Z zamiłowania fan nowinek technologicznych, wieloletni dziennikarz telekomunikacyjny branżowych magazynów traktujących o tematyce nowych technologii. Twórca kilku portali telekomunikacyjnych, między innymi Testy-GSM.pl oraz My-SonyEricsson.pl. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologicznych w marketingu. W przeszłości wolontariusz Project Management Institiute Łódź Chapter.

DOI: 10.14611/minib.14.04.2014.03

Kontakt: prorekonom(at)uni.lodz.pl, tomasz.kubiak1989(at)gmail.com

MINIB, 2014, Vol. 14, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8