Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego

- mgr Sylwia Jarosławska-Sobór

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest przykładem podejścia do zarządzania organizacją, które podkreśla znaczenie wpływu organizacji na różnorodne grupy zwane interesariuszami. Koncepcja CSR wyznacza nowe funkcje dla komunikacji społecznej. W artykule omówione zostały wybrane przykłady polskich firm górniczych w zakresie komunikowania działań społecznych. Wskazane zostały podstawowe zagrożenia oraz możliwości, jakie wynikają z wykorzystania innowacyjnych form komunikacji społecznej i nowych modeli w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

mgr Sylwia Jarosławska-Sobór (Główny Instytut Górnictwa, Polska) – rzecznik prasowy Głównego Instytutu Górnictwa, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Specjalistka z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie szeroko pojętej komunikacji, PR, relacji medialnych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: socjologię zarządzania i organizacji, społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie społeczną odpowiedzialność biznesu.

DOI: 10.14611/minib.13.03.2014.10

Kontakt: sjaroslawska(at)gig.katowice.pl

MINIB, 2014, Vol. 13, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

 

Czytaj on-line →
Downloads: 8
Pobrano: 8