Multidyscyplinarny projekt wirtualnych rekonstrukcji samolotów historycznych jako sposób popularyzacji nauki

- dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Ireneusz Kramarski

Instytucje badawczo-rozwojowe posiadają szeroki zakres kompetencji w swoich dziedzinach działalności naukowo-technicznej. Często mają także pewne unikalne możliwości wykonywania prac badawczo-rozwojowych (B+R). Możliwości te są jednak często znane tylko małej grupie specjalistów branżowych i niewielu przedstawicielom parlamentu. Brakuje także informacji o możliwościach badawczych instytutów w przemyśle, a w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji multidyscyplinarnego projektu badawczego, mającego na celu sprawdzenie przez instytucję naukowo-badawczą możliwości wykorzystania mediów społecznościowych oraz nowoczesnych techniki wizualizacji i symulacji komputerowych w inżynierii rekonstrukcji samolotu. Autorzy proponują wypróbować podejście możliwości kampanii marketingowej instytucji badawczo-rozwojowych w sposób podobny do akcji zbierania funduszy na jakiś cel, ale w odróżnieniu od tego typu akcji, kampania powinna mieć na celu zwiększenie świadomości technicznej społeczeństwa. W ramach programu pilotażowego autorzy proponują wirtualne odtworzenie konstrukcji polskiego samolotu myśliwskiego PZL P-50 Jastrząb, którego dwa prototypy powstały jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej. W oparciu o wykonane analizy, obliczenia oraz symulacje komputerowe w drugiej fazie proponuje się wykonać projekt wstępny samolotu o osiągach zbliżonych do PZL P-50 w oparciu o współczesną wiedzę i najnowsze technologie dostępne w technice lotniczej. Jeden ze sposobów zachęcenia do podjęcia pracy twórczej w tym rekonstrukcji obiektów historycznych pozwoli pozyskać cennych pracowników.

Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.

dr hab. inż. Krzysztof Szafran, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska – jest pracownikiem Instytutu Lotnictwa od 1980 roku. Uzyskany tytuł doktora nauk o budowie i eksploatacji maszyn jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa. Autor ponad 80 referatów publikowanych w czasopismach i monografiach, w tym jako twórca sześciu patentów Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru użytkowego. Zawarte w patentach rozwiązania projektowe zostały wdrożone do produkcji specjalnych środków transportu. Jest promotorem rozpraw, prac dyplomowych i inżynieryjnych. Uczestnik kongresów i sympozjów związanych z bezpieczeństwem lotów, aerodynamiką, statkami powietrznymi i obsługą systemów transportowych. W Działalności dydaktycznej był nauczycielem i twórcą praktyk inżynierii oprogramowania i staży przemysłowych. Zainteresowania – bezpieczeństwo lotnicze, aerodynamika, balistyka i dynamika samolotów, poduszkowce, projektowanie sterowców – technologia, ekranoplany. Recenzent prac naukowych, projektów, monografii i publikacji w czasopismach naukowych.
ORCID: 0000-0003-3974-1466

Ireneusz Kramarski, HORNET, Nowy Dwór Mazowiecki, Polska – jest absolwentem Wydziału Energetyki i Inżynierii Lotniczej Politechniki Warszawskiej. Jest inżynierem specjalizującym się w projektowaniu i budowie samolotów, spadochronów i sterowców. Jest autorem ponad 10 referatów prezentowanych na konferencjach i publikowanych w czasopismach naukowych. Jest również autorem wielu książek z zakresu historii lotnictwa. Posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas licznych prac projektowych i modyfikacyjnych dotyczących personelu, wojsk i spadochronów towarowych oraz przyspieszaczy do lądowań samolotów bojowych. Zainteresowania: spadochrony, przyspieszacze, bezpieczeństwo lotnicze, aerodynamika, balistyka i dynamika obiektów zstępujących, poduszkowiec, projektowanie sterowca.
Jest doktorantem pracującym nad rozprawą doktorską na temat lotniskowców i systemów energii rozpraszania przeznaczonych dla zstępujących obiektów atmosferycznych.
ORCID: 0000-0001-9525-7877

DOI: 10.2478/minib-2019-0047
Kontakt: krzysztof.szafran@ilot.edu.pl, irek@kramarski.com.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 4
Pobrano: 4