Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne

- Dr inż Anna Jasiulewicz, Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof UEP

Głównym celem artykułu jest prezentacja autorskiego modelu wykorzystania aplikacji mobilnych na rynku sportowym jako narzędzia promocji marek. Proponowany model zawiera m.in. klasyfikację typów lifestylowych sportowych aplikacji mobilnych wykorzystywanych przez firmy do celów promocji marki oraz wskazuje sposoby, za pomocą których firmy mogą dotrzeć do użytkowników urządzeń mobilnych. W modelu zidentyfikowano możliwe korzyści, jakie aplikacje mogą zapewnić przedsiębiorstwom, oraz potencjalne korzyści związane z obecnością marek w aplikacji dla jej użytkownika. Realizacji tak postawionego celu posłużyły badania przeprowadzone wśród biegaczy na temat obecności marek w sportowych aplikacjach mobilnych (n = 2434 kwestionariusze). Wyniki badań wskazują, że obecność marek komercyjnych w aplikacji jest traktowana przez ich użytkowników jako zbyt inwazyjna, dlatego te narzędzia komunikacji należy wykorzystywać z umiarkowaną intensywnością. Jednakże choć większość użytkowników aplikacji sportowych niechętnie widzi marki w swoich aplikacjach, znaczna ich część bierze udział w działaniach i wyzwaniach proponowanych przez firmy. Według autorów aplikacje mobilne mogą stanowić obiecującą przestrzeń marketingową dla sprzedawców, szczególnie zważywszy na rosnący rynek użytkowników sportowych aplikacji mobilnych. Firmy powinny jednak stosować bardziej spersonalizowane, innowacyjne i społecznie odpowiedzialne podejście do użytkowników aplikacji. Mimo że w artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych, należy traktować go przede wszystkim jako sygnalizujący nowy problem, jakim jest nowa forma komunikacji marki z konsumentami. Tym samym ma on charakter deskryptywny, a nie eksploracyjny.

Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Marketingu, Katedra Strategii Marketingowych, Polska — dyrektor Instytutu Marketingu, kierownik Katedry Strategii Marketingowych. Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Problematyka naukowo-badawcza: marketing sportu, zarządzanie w sporcie, marketing wartości, innowacje marketingowe, strategie marketingowe przedsiębiorstw, marketing organizacji non profit. Autor około 100 publikacji z tego zakresu. Organizator odbywających się cyklicznie ogólnopolskich konferencji poświęconych organizacji i zarządzaniu imprezami biegowymi.

Dr inż. Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Zarządzania, Polska — adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, redaktor tematyczny w międzynarodowym czasopiśmie „Annals of Marketing
Management & Economics” (AMME) oraz kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych. Autorka około 50 publikacji i badaczka szczególnie zainteresowana problematyką marketingu, zachowań konsumenckich oraz innowacyjnych strategii marketingowych przedsiębiorstw.

DOI: 10.2478/minib-2020-0019
Kontakt: anna_jasiulewicz@sggw.pl , zygmunt.waskowski@ue.poznan.pl
MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →