Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty

- Paweł Bartkowiak, Szymon Michalak, Maciej Młodzik

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach obserwuje się zmiany dotyczące różnych form transportu miejskiego, a wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych staje się priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian obserwowanych na całym świecie zachodzących na rynku transportowych jest dynamiczny rozwój różnych form współdzielonej mikromobilności w miastach. Jedną z takich form jest korzystanie z elektrycznych skuterów na minuty, jednak pomimo wyraźnego wzrostu ich popularności, w literaturze przedmiotu odnaleźć można jedynie kilka opracowań dotyczących determinant korzystania z tej formy mikromobilności. Celem artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat motywów i barier w korzystaniu przez konsumentów z elektrycznych skuterów na minuty. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2021 r. na próbie 352 polskich użytkowników. Najważniejszymi powodami korzystania z elektrycznych skuterów na minuty były wygoda i brak kosztów parkowania w mieście. Największymi barierami w wyborze tej formy przemieszczania się po mieści były te związane z bezpieczeństwem użytkowania.

Paweł Bartkowiak, Poznań University of Economics and Business, Poland — PhD in economic sciences, Assistant Professor at the Department of Strategic Management, Poznań University of Economics and Business. His main research interests include processes of value cocreation, determinants of consumers’ market behavior, project management and strategic decision-making at enterprises. He teaches courses in strategic management, project management and market and marketing research.

Szymon Michalak, Poznań University of Economics and Business, Poland — PhD in economic sciences, Assistant Professor in the Product Marketing Department of Poznań University of Economics and Business. His main research interests include consumer attitudes towards product innovation and consumer involvement in value co-creation. A team member on projects with EU funding, as well as projects for enterprises, local government units and the Polish Ministry of Agriculture and Rural Development. He teaches such subjects as Innovation Management, Product Management, Marketing Research, and Enterprise Management.

Maciej Młodzik, Piasecki University of Physical Education in Poznań, Poland — PhD in medical and health Sciences, in the field of Physical Education Culture Studies. His research revolves around attitudes towards physical activity, especially in the aquatic environment. Staff member at a local government unit in Poznań, a member of organizing committees and an organizer and commentator of many sporting events.

DOI: 10.2478/minib-2021-0019
Kontakt: pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl, szymon.michalak@ue.poznan.pl, maciejml@wp.pl
MINIB, 2021, Vol. 42, Issue 4

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →