Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

- mgr inż. Alfred Brzozowski

W artykule zostały przedstawione doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w zakresie podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, bazujące na budowaniu struktur sieciowych w Polsce. W celu umożliwiania wdrażania i upowszechniania opracowań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce powstała aplikacja komputerowa, która w zamierzeniu autorów będzie bogatą bazą opracowań i dobrych praktyk możliwych do szerokiego stosowania. Podstawą uzasadniającą powstanie takiej aplikacji było badanie aktywności i potrzeb przedsiębiorstw pod katem współpracy nauki z przemysłem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzone w 2014 r. Zarówno wyniki tego badania, jak i filozofia działania oraz wstępna wersja aplikacji zostały przedstawione w referacie. Zostały też przedstawione proponowane sposoby aktywizacji przedsiębiorstw do podejmowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr inż. Alfred Brzozowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Polska – ukończył studia na Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) w 1985 roku. Od roku 1986 pracował w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy jako pracownik naukowy w Pracowni Filtracji i Wentylacji. Posiada doświadczenie zawodowe w badaniach związanych z zagrożeniami chemicznymi i pyłowymi, filtracją powietrza, wentylacją i klimatyzacją. Od roku 1998, na bazie doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa pracowników, podjął się koordynowania działalności promocyjnej, a także związanej z informacją naukowo- techniczną oraz współpracą międzynarodową w tym zakresie, kierując kolejno Ośrodkami: Ośrodkiem Informacji Naukowej i Promocji, Ośrodkiem Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Ośrodkiem Promocji i – obecnie Ośrodkiem Promocji i Wdrażania.  W 2010 roku ukończył podyplomowe studia komercjalizacji technologii – na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz IC2 Institute (Uniwersytetu w Texasie). Realizował kilka projektów naukowych, jest autorem kilkunastu publikacji oraz referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, a także materiałów edukacyjnych. Jest obecnie odpowiedzialny m.in. za koordynowanie i nadzór działań promocyjnych Instytutu i jego działalności, a także za działalność wdrożeniową.

DOI: 10.14611/minib.25.09.2017.04
Kontakt: albrz(at)ciop.pl
MINIB, 2017, Vol. 25, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 7
Pobrano: 7