Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów

- Grzegorz Maciejewski, Dawid Lesznik

Dandyzm był kwitnącym ruchem filozoficznym i społecznym wśród eleganckich mężczyzn XIX wieku. W literaturze przedmiotu istnieje przekonanie, że w XX wieku trend dandysa zaczął stopniowo zanikać, podczas gdy w nowym tysiącleciu de facto już go nie ma, a w najlepszym razie istnieje, ale jako cień samego siebie. W badaniach prowadzonych przez autorów wśród polskich mężczyzn preferujących elegancki ubiór, podjęto próbę zbadania ich zachowań na rynku odzieży, aby stworzyć przybliżony obraz segmentu rynku, a jednocześnie zidentyfikować cechy współczesnych dandysów i ich ewentualnych powiązań ze stylem metro. Wyniki wskazują, że dandyzm (przynajmniej w opinii badanych) jest wciąż żywą i dobrze prosperującą społecznością e-konsumentów, która wyraźnie różni się niektórymi cechami od przedstawicieli metroseksualizmu. Jednak współczesnych dandysów nie można uznać za spadkobierców ich XIX-wiecznych ideałów. Wyniki badań, w szczególności cechy galantów XXI wieku, mogą być przydatne dla marek modowych z segmentu męskiej elegancji.

Grzegorz Maciejewski — holds a postdoctoral degree (DSc) in Economic Sciences. He is a Professor at the University of Economics in Katowice, where he is head of the Market and Consumption Department. He manages research projects at the Centre for Knowledge Research and Development in Katowice and the manager and contractor of six grants from the Polish Ministry of Science and Higher Education. An academic tutor and mentor, his scientific interests are mainly in the area of behavioural economics. He is the author of over 140 articles in the fields of consumer behaviour, the marketing strategies of enterprises and market and marketing research methodologies. A member of the Polish Society of Market and Opinion Researchers (PTBRiO), the Polish Scientific Marketing Society and the PGV International Scientific Network.

Dariusz Tworzydło is a staff member of the Market and Consumption Department at the University of Economics in Katowice. Out of a passion for financial markets, he works as a stock market analyst. His scientific interests include behavioural economics, stock market psychology as well as monetary policy. He is interested in the practical implications of technical analysis and the impact of macroeconomic indicators on financial markets. His great passions also include the fashion markets, paying particular attention to the purchasing behaviours of individual consumers.

DOI: 10.2478/minib-2021-0010
Kontakt: grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl, dawid.lesznik@edu.uekat.pl
MINIB, 2021, Vol. 40, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 2
Pobrano: 2